Category: Екологія

Пишемо на замовлення наукові роботи з дисципліни “Екологія”:

 • дипломні роботи з екології;
 • контрольні роботи з екології;
 • рішення задач з екології;
 • реферати з екології;
 • есе з екології;
 • наукові статті по екології;
 • презентації по екології;
 • відповіді на білети з екології;
 • курсові роботи з екології і природних.

Всі наукові роботи виконуються кваліфікованими спеціалістами. Унікальність наукових робіт становить 75%. Гарантуємо високу оригінальність написаних робіт.

У структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки; загальна, спеціальна та прикладна екологія.

Загальна екологія включає у себе аутекологію (факторіальна екологія), демекологію (екологія популяцій), синекологію (екологія угруповань), екосистемологію (екологія екосистем), біогеоценологію (еквівалент екосистемології, основоположником якої є В. М. Сукачов), глобальна екологія та ноосферологія В. І. Вернадського.

Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.

Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.

Розділами спеціальної екології є екологія тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів, ґрунтів, ґрунтова зоологія, екологічна паразитологія, ландшафтна екологія, екологія водних екосистем (гідробіологія), екологія наземних екосистем, степове лісознавство, екологія людини, урбоекологія, еволюційна екологія, острівна екологія тощо.

Прикладна екологія з’ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв’язання головним чином практичних питань.

 • сільськогосподарська екологія
 • екологічний моніторниг
 • екологічна токсикологія
 • управління екосистемами
 • заповідна справа
 • наукові основи охорони навколишнього середовища
 • геоекологія (вивчає охорону і раціональне використання природних ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та екологію).
 • соціальна екологія — вивчає взаємодію соціума та природи.
 • техноекологія — вивчає техногенні фактори впливу довкілля.

Таким чином сьогодні є підстави говорити про складно організовану систему — екологічне знання.

Екологія є науковою основою раціонального використання природних ресурсів та стійкого розвитку суспільства, охорони біологічного різноманіття. Екологічне знання дозволяє розробити дієві кроки до подолання екологічної кризи та вирішувати інші екологічні проблеми.

Екологія.

Екологія.

Реферати та контрольні роботи з екології на замовлення. Купити реферат або замовити контрольну роботу з екології за допомогою таких дій: по тел: 0990941334, 0684654079 по електронній пошті: info@studik.kiev.ua Відповіді на всі питання тут! ⇓...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.