Дисципліни. Замовити есе на англійській мові.

Last Updated on

Перелік дисциплін, за якими надаємо допомогу студентам при написанні есе на англійській мові, дипломних робіт, курсових робіт, контрольних робіт, а також рефератів на англійській мові:

Юридичні предмети: Дисципліни юридичної спеціалізації:
Теорія держави і права Державно-правовий цикл
Авторське право Валютне законодавство
Аграрне право Державна служба
адвокатури Антимонопольний законодавство
Адміністративне право інформаційне право
Банківське право Цивільно-правовий цикл
Європейське право нотаріат
Адміністративна юстиція Право інтелектуальної власності
Конституційне (державне) право України страхове право
Конституційне (державне) право зарубіжних країн спадкове право
Цивільне право  
Цивільне процесуальне право (цивільний процес) Кримінально-правовий цикл
Трудове право Основи оперативно-розшукової діяльності
Кримінальне право Кримінально-правова боротьба в сфері економічних злочинів
Кримінально-процесуальне право (кримінальний процес) Кримінальне покарання і практика його застосування
криміналістика Судова медицина
Міжнародне право  
Екологічне право Кримінально-правова боротьба в сфері економічних злочинів
Земельне право Міжнародне економічне право
Римське право Кримінальне покарання і практика його застосування
Міжнародне приватне право Судова медицина
Фінансове право Основи оперативно-розшукової діяльності
Муніципальне право України Дипломатичне і консульське право
Сімейне право Міжнародне транспортне право
кримінологія Міжнародна захист прав людини
Правоохоронні органи  
Юридична психологія  
Кримінально-виконавче право  
прокурорський нагляд  
Українське підприємницьке право  
комерційне право  
Судова експертиза  
Право міжнародних договорів  
Міжнародні економічні відносини  
митне право  
Податкове право  
Право соціального забезпечення  
ЕКОНОМІЧНІ дисципліни: Гуманітарні ТА Суспільні дисципліни:
аналіз в економіці англійську мову (курсові, дипломні роботи)
аналіз бухгалтерської звітності англійську мову (переклади)
аналіз фінансової звітності Латинська мова
антикризове управління біологія
аудит бібліографія
АФХД географія
банківський облік діловодство
банківська справа документознавство
бухгалтерська фінансова звітність журналістика
бухуправленческій облік історія (вітчизняна та зарубіжна)
бухоблік культурологія
бухоблік (завдання, складання балансів) конфліктологія
бюджетна система концепції сучасного природознавства
державні та муніципальні фінанси та управління література
гроші, кредит, банки лінгвістика
інформаційні системи в економіці логіка
дослідження систем управління логопедія
кооперативний рух медицина
контроль і ревізія методика викладання іноземної мови
логістика методика викладання російської мови
макроекономіка методика викладання літератури
мале підприємництво методика викладання математики
маркетинг методика фізичного виховання
менеджмент основи життєдіяльності
місцеве самоврядування педагогіка
мікроекономіка Педагогіка та психологія
світова економіка педагогічна психологія
податки та оподаткування переводоведение
основи бізнесу психодіагностика
основи менеджменту психологія
оцінка бізнесу політологія
організація комерційної діяльності російська мова
організація підприємницької діяльності соціологія
організаційна поведінка соціальна робота
реклама фізична культура
ринок цінних паперів філософія
статистика філологія
стратегічний менеджмент екологія
страхова справа етика
теорія організації мовознавство
теорія управління суспільствознавство
туризм Історія політичних. і правових навчань
фінансовий аналіз Історія держави і права України
фінанси Історія держави і права зарубіжних країн
фінанси, грошовий обіг і кредит  
фінанси підприємств  
фінансовий менеджмент  
управління якістю  
управління персоналом  
управління проектами  
управлінчеські рішення  
управлінський облік  
ціноутворення  
економетрика  
економіка  
економіка підприємства (фірми)  
економіка та управління на підприємстві  
економічна культура  
економічна теорія  
ТЕХНІЧНІ дисципліни: Креслення:
інформатика інженерна графіка
програмування Нарисна геометрія
рішення вищої математики на замовлення Креслення в Автокаде, Компасі тощо. На форматах А0, А1, А2, А3, А4
аналітична геометрія  
товарознавство  
хімія  
фізика  
побутові прилади і машини  
деталі машин  
матеріалознавство  
машинобудування  
метрологія  
основи конструювання  
програмування  
опір матеріалів  
теоретична механіка  
технічна механіка  
пристрій автомобілів  
електротехніка  

Замовити опір матеріалів рішення задач

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.