МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ
МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ
ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Робочий зошит з дисципліни МФМ. Тема 1. Теоретичні основи міжнародного фінансового менеджменту

Скачать все темы
Робочі зошити для вивчення дисципліни Міжнародний фінансовий менеджмент