Цивільно процесуальне право

 1.Проаналізувати одну наукову статтю із цивільного процесуального права. Об’єм аналізу від 1,5 до 3-х сторінок.

2.Взяти судове рішення з Реєстру судових рішень у цивільній справі позовного провадження (загального або спрощеного) майнового характеру. Потім:

  1. Поділити рішення на частини відповідно до статті 265 ЦПК;
  2. На основі цього рішення скласти позовну заяву (має бути обґрунтованою на докази і НПА, у рішенні є мотивувальна частина)

На окремому аркуші попередній розрахунок судових витрат.

  1. Проаналізувати дане рішення на предмет законності та обґрунтованості. (стаття 263 ЦПК, Постанова Пленуму Верховного суду України Про судові рішення у цивільній справі 2009 р.)

Обсяг аналізу рішення суду – від 1 сторінки і більше.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Rate this post