Автореферати дисертації

Автореферати дисертації на замовлення

Допоможемо написати тему автореферату ВАК для дисертації недорого. Надсилаєте нам тему свого напрацювання, при цьому позначаєте вимоги до обсягу та оформлення автореферату. Термін рекомендуємо вказувати 1 місяць для якіснішого написання. Приблизно через 1 тиждень автор може вам надіслати свою структуру. Якщо науковий керівник затверджує план вже за 2-3 тижні, то ви отримуєте готовий автореферат до своєї дисертаційної роботи.

Автореферат дисертації кандидата наук можна написати і за більш короткий термін, але ціна такої наукової праці буде досить високою. Ціну доведеться погоджувати з автором. Вартість роботи часто залежить від термінів виконання.

Виконаємо дисертації та автореферати за списком наукових спеціальностей ВАК

 • Авіаційна, космічна та морська медицина;
 • Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами (за галузями);
 • Автоматизація та управління технологічними процесами та виробництвами (промисловість);
 • Агролісомеліорація, захисне лісорозведення та озеленення населених пунктів, лісові пожежі та боротьба з ними;
 • Агрофізика;
 • Агрохімія;
 • Адміністративне право; фінансове право; інформаційне право;
 • Акустика;
 • Акустичні прилади та системи;
 • Акушерство та гінекологія;
 • Алергологія та імунологія;
 • Аналітична хімія;
 • Анатомія людини;
 • Анестезіологія та реаніматологія;
 • Антени, НВЧ-пристрої та їх технології;
 • Антропологія;
 • Археологія;
 • Архітектура будівель та споруд. творчі концепції архітектурної діяльності;
 • Астрометрія та небесна механіка;
 • Астрофізика та радіоастрономія;
 • Аеродинаміка та процеси теплообміну літальних апаратів;
 • Аерокосмічні дослідження Землі, фотограмметрія;
 • Безпека у надзвичайних ситуаціях (за галузями наук);
 • Бібліотекознавство, бібліографознавство та книгознавство;
 • Біоінформатика;
 • Біологічні ресурси;
 • Біологія розвитку; ембріологія;
 • Біомеханіка;
 • Біоорганічна хімія;
 • Біотехнологія;
 • Біотехнологія харчових продуктів та біологічних активних речовин;
 • Біофізика;
 • Біохімія;
 • Хвороби вуха, горла та носа;
 • Ботаніка;
 • Бухгалтерський облік, статистика;
 • Вакуумна та плазмова електроніка;
 • Вакуумна, компресорна техніка та пневмосистеми;
 • Ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія з мікотоксикологією та імунологія;
 • Ветеринарна санітарія, екологія, зоогігієна та ветеринарно-санітарна експертиза;
 • Ветеринарна фармакологія із токсикологією;
 • Ветеринарна хірургія;
 • Ветеринарне акушерство та біотехніка репродукції тварин;
 • Речовий, комплексний та функціональний аналіз;
 • Вірусологія;
 • Внутрішні хвороби;
 • Водопостачання, каналізація, будівельні системи охорони водних ресурсів;
 • Відновлювальна медицина, спортивна медицина, курортологія та фізіотерапія;
 • Загальна історія (відповідного періоду);
 • Високомолекулярні сполуки;
 • Обчислювальна математика;
 • Обчислювальні машини та системи;
 • Гастроенторологія;
 • Гематологія та переливання крові;
 • Генетика;
 • Геодезія;
 • Геоінформатика;
 • Геологія, пошук та розвідка горючих копалин;
 • Геологія, пошук та розвідка твердих корисних копалин, мінерагенії;
 • Геометрія та топологія;
 • Геомеханіка, руйнування гірських порід, руднична аерогазодинаміка та гірська теплофізика;
 • Геоморфологія та еволюційна географія;
 • Геотектоніка;
 • Геотектоніка та геодинаміка;
 • Геотехнологія (підземна, відкрита та будівельна);
 • Геофізика; геофізичні методи пошуків корисних копалин;
 • Геохімія;
 • Геохімія; геохімічні методи пошуків корисних копалин;
 • Геоекологія;
 • Німецькі мови;
 • Геронтологія та геріатрія;
 • Гігієна;
 • Гідравліка та інженерна гідрологія;
 • Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати;
 • Гідробіологія;
 • Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
 • Гідротехнічне будівництво;
 • Гістологія, цитологія, клітинна біологія;
 • Очні хвороби;
 • Гляціологія та кріологія Землі;
 • Гірничопромислова та нафтогазопромислова геологія, геофізика, маркшейдерська справа та геометрія надр;
 • Гірські машини;
 • Містобудування, планування сільськогосподарських населених пунктів;
 • Цивільний процес; арбітражний процес;
 • Цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне часне право;
 • Дитяча хірургія;
 • Діагностика хвороб та терапія тварин, патологія, онкологія та морфологія тварин;
 • Динаміка, балістика, керування рухом літальних апаратів;
 • Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури;
 • Дискретна математика та математична кібернетика;
 • Диференціальні рівняння, динамічні системи та оптимальне управління;
 • Документалістика, документознавство, архівознавство;
 • Дорожні, будівельні та підйомно-транспортні машини;
 • Деревознавство, технологія та обладнання деревопереробки;
 • Залізнична колія, пошук та проектування залізниць;
 • Журналістика;
 • Захист рослин;
 • Землевпорядкування, кадастр та моніторинг земель;
 • Зоологія;
 • Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво та архітектура;
 • Інженерна геологія, мерзлотознавство та ґрунтознавство;
 • Інженерна геометрія та комп’ютерна графіка;
 • Інфекційні захворювання;
 • Інформаційно-вимірювальні та керуючі системи (за галузями);
 • Інформаційні системи та процеси;
 • Історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження;
 • Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • Історія науки та техніки;
 • Історія філософії;
 • Іхтіологія;
 • Кардіологія;
 • Картографія;
 • Каталіз;
 • Квантова електроніка;
 • Кіно-, теле- та інші екранні мистецтва;
 • Класична філологія, візантійська та новогрецька філологія;
 • Клітинна біологія, цитологія, гістологія;
 • Клінічна лабораторна діагностика;
 • Шкірні та венеричні хвороби;
 • Колісні та гусеничні машини;
 • Колоїдна хімія;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Контроль та випробування літальних апаратів та їх систем;
 • Кормівництво та луговодство;
 • Корекційна педагогіка (сурдопедагогіка та тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка та логопедія);
 • Корекційна психологія;
 • Лазерна фізика;
 • Лікарські та ефіромасляничні культури;
 • Лісові культури, селекція, насінництво;
 • Лісознавство, лісівництво, лісоустрій та лісова таксація;
 • Ливарне виробництво;
 • Література народів Російської Федерації (із зазначенням конкретної літератури чи групи літератур);
 • Література народів країн зарубіжжя (із зазначенням конкретної літератури);
 • Літологія;
 • Логіка;
 • Логістика;
 • Луговодство та лікарські, ефірно-олійні культури;
 • Променева діагностика, променева терапія;
 • Математична та квантова хімія;
 • Математична логіка, алгебра та теорія чисел;
 • Математична фізика;
 • Математичні та інструментальні методи економіки;
 • Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів та комп’ютерних мереж;
 • Математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм;
 • Матеріалознавство (машинобудування у нафтогазовій галузі);
 • Матеріалознавство виробництв текстильної та легкої промисловості;
 • Машинознавство, системи приводів та деталі машин;
 • Машини та апарати, процеси холодильної та кріогенної техніки, систем кондиціювання та життєзабезпечення;
 • Машини, агрегати та процеси (у нафтовій та газовій промисловості);
 • Медико-соціальна експертиза та медико-соціальна реабілітація;
 • Медицина праці;
 • Медична психологія;
 • Міжнародне право; Європейське право;
 • Меліорація, рекультивація та охорона земель;
 • Мембрани та мембранна технологія;
 • Металознавство та термічна обробка металів та сплавів;
 • Металургія чорних, кольорових та рідкісних металів;
 • Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія;
 • Методи та системи захисту інформації, інформаційна безпека;
 • Методи контролю та діагностика в машинобудуванні;
 • Метрологія та метрологічне забезпечення;
 • Механіка твердого тіла, що деформується;
 • Механіка рідини, газу та плазми;
 • Мікологія;
 • Мікробіологія;
 • Мінералогія та кристалографія;
 • Світова економіка;
 • Молекулярна біологія;
 • Молекулярна генетика;
 • Музеєзнавство, консервація та реставрація історико-культурних об’єктів;
 • Музичне мистецтво;
 • Навігація та керування повітряним рухом;
 • Наземні комплекси, стартове обладнання, експлуатація літальних апаратів;
 • Наркологія;
 • Нейрохірургія;
 • Неорганічна хімія;
 • Нервові хвороби;
 • Нефрологія;
 • Нафтогазопроводи, бази та сховища;
 • Нафтохімія;
 • Збагачення корисних копалин;
 • Обробка металів тиском;
 • Загальна та регіональна геологія;
 • Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти;
 • Загальна психологія; психологія особистості; історія психології;
 • Загальне землеробство;
 • Громадське здоров’я та охорона здоров’я;
 • Океанологія;
 • Онкологія;
 • Онтологія та теорія пізнання;
 • Оптика;
 • Оптичні та оптико-електронні прилади та комплекси;
 • Організація виробництва (за галузями);
 • Органічна хімія;
 • Підстави та фундаменти, підземні споруди;
 • Вітчизняна історія;
 • Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів);
 • Охорона довкілля та господарське використання природних ресурсів;
 • Охорона праці (за галузями);
 • Палеонтологія та стратиграфія;
 • Паразитологія;
 • Патологічна анатомія;
 • Патологічна фізіологія;
 • Патологія, онкологія та морфологія тварин;
 • Педагогічна психологія;
 • Педіатрія;
 • Петрологія та вулканологія;
 • Планетні дослідження;
 • Рухомий склад залізниць, тяга поїздів та електрифікація;
 • Пожежна та промислова безпека (за галузями);
 • Політична психологія;
 • Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси та технології;
 • Політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку;
 • Порошкова металургія та композиційні матеріали;
 • Грунтознавство;
 • Прилади та методи для вимірювання іонізуючих випромінювань та рентгенівські прилади;
 • Прилади та методи вимірювання (за видами вимірювань);
 • Прилади та методи контролю природного середовища, речовин, матеріалів та виробів;
 • Прилади та методи перетворення зображень та звуку;
 • Прилади та методи експериментальної фізики;
 • Прилади навігації;
 • Прилади, системи та вироби медичного призначення;
 • Прикладна та математична лінгвістика;
 • Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право;
 • Прогістологія;
 • Проектування та конструкція судів;
 • Проектування та будівництво доріг, метрополітенів, аеродромів, мостів та транспортних тунелів;
 • Проектування, конструкція та виробництво літальних апаратів;
 • Промислова теплоенергетика;
 • Промислове рибальство;
 • Процеси та апарати харчових виробництв;
 • Процеси та апарати хімічних технологій;
 • Психіатрія;
 • Психологія розвитку; акмеологія;
 • Психологія праці. інженерна психологія; ергономіка;
 • Психофізіологія;
 • Пульмонологія;
 • Радіобіологія;
 • Радіолокація та радіонавігація;
 • Радіотехніка, у тому числі системи та пристрої телебачення;
 • Радіофізика;
 • Радіохімія;
 • Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ;
 • Рослинництво;
 • Ревматологія;
 • Роботи, мехатроніка та робототехнічні системи;
 • Романські мови;
 • Російська література;
 • Російська мова;
 • Світлотехніка;
 • Селекція та насінництво сільськогосподарських рослин;
 • Серцево-судинна хірургія;
 • Силова електроніка;
 • Системний аналіз, управління та обробка інформації (у нафтовій та газовій галузі);
 • Системи автоматизації проектування (за галузями);
 • Системи, мережі та пристрої телекомунікацій;
 • Слов’янські мови;
 • Соціальна психологія;
 • Соціальна структура, соціальні інститути та процеси;
 • Соціальна філософія;
 • Соціологія культури, духовного життя;
 • Соціологія медицини;
 • Соціологія управління;
 • Порівняльно-історичне, типологічне та зіставне мовознавство;
 • Стандартизація та управління якістю продукції;
 • Статистика;
 • Стоматологія;
 • Будівельна механіка;
 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • Будівельні матеріали та вироби;
 • Будівництво та експлуатація нафтогазопроводів, баз та сховищ;
 • Судова влада, прокурорський нагляд, організація правоохоронної діяльності;
 • Судова медицина;
 • Суднові енергетичні установки та їх елементи (головні та допоміжні);
 • Твердотільна електроніка, радіоелектронні компоненти, мікро- та наноелектроніка, прилади на квантових ефектах;
 • Театральне мистецтво;
 • Телекомунікаційні системи та комп’ютерні мережі;
 • Теоретична механіка;
 • Теоретична фізика;
 • Теоретична електротехніка;
 • Теоретичні засади інформатики;
 • Теоретичні засади проектування гірничо-технічних систем;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Теорія та історія архітектури, реставрація та реконструкція історико-архітектурної спадщини;
 • Теорія та історія мистецтва;
 • Теорія та історія культури;
 • Теорія та історія правничий та держави; історія навчань про право та державу;
 • Теорія та методика дошкільної освіти;
 • Теорія та методика навчання та виховання (інформатика, математика, фізика, технологія) рівні загальної та професійної освіти;
 • Теорія та методика професійної освіти;
 • Теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування, оздоровчої та адаптивної фізичної культури;
 • Теорія корабля та будівельна механіка;
 • Теорія литературы. Текстологія;
 • Теорія механізмів та машин (ТММ);
 • Теорія політики, історія та методологія політичної науки;
 • Теорія мови;
 • Теорія, методика та організація соціально-культурної діяльності;
 • Теорія, методологія та історія соціології;
 • Теплові двигуни;
 • Теплові електричні станції, їх енергетичні системи та агрегати;
 • Теплові, електроракетні двигуни та енергоустановки літальних апаратів;
 • Теплопостачання, вентиляція, кондиціювання повітря, газопостачання та освітлення;
 • Теплофізика та теоретична теплотехніка;
 • Техніка високої напруги;
 • Технічна естетика та дизайн;
 • Технічні засоби та методи захисту навколишнього середовища;
 • Технології та машини обробки тиском;
 • Технології та машини зварювального виробництва;
 • Технології та засоби механізації сільського господарства;
 • Технології та засоби технічного обслуговування у сільському господарстві;
 • Технологія буріння та освоєння свердловин;
 • Технологія жирів, ефірних олій та парфумерно-косметичних продуктів;
 • Технологія та машини лісозаготівель та лісового господарства;
 • Технологія та обладнання для виробництва напівпровідників, матеріалів та приладів електронної техніки;
 • Технологія та обладнання механічної та фізико-технічної обробки;
 • Технологія та устаткування хімічної переробки біомаси дерева; хімія деревини;
 • Технологія та організація будівництва;
 • Технологія та первинна обробка текстильних матеріалів та сировини;
 • Технологія та переробка полімерів та композитів;
 • Технологія та техніка геологорозвідувальних робіт;
 • Технологія та товарознавство харчових продуктів та функціонального та спеціалізованого призначення та громадського харчування;
 • Технологія шкіри, хутра, взуттєвих та шкіряно-галантерейних виробів;
 • Технологія ліків та організація фармацевтичної справи;
 • Технологія машинобудування;
 • Технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів та холодильних виробництв;
 • Технологія неорганічних речовин;
 • Технологія обробки, зберігання та переробки злакових, бобових культур, круп’яних продуктів, плодоовочевої продукції та виноградарства;
 • Технологія взуттєвих та шкіряно-галантерейних виробів;
 • Технологія органічних речовин;
 • Технологія освоєння морських родовищ корисних копалин;
 • Технологія приладобудування;
 • Технологія рідкісних, розсіяних та радіоактивних елементів;
 • Технологія цукру та цукристих продуктів, чаю, тютюну та субтропічних культур;
 • Технологія силікатних та тугоплавких неметалевих матеріалів;
 • Технологія суднобудування, судноремонту та організація суднобудівного провадження;
 • Технологія чаю, тютюну та біологічно активних речовин та субтропічних культур;
 • Технологія швейних виробів;
 • Технологія електрохімічних процесів та захист від корозії;
 • Товарознавство промислових товарів та сировини легкої промисловості;
 • Токсикологія;
 • Травматологія та ортопедія;
 • Трансплантологія та штучні органи;
 • Транспортні та транспортно-технологічні системи країни, її регіонів та міст, організація виробництва на транспорті;
 • Тертя та знос у машинах;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Турбомашини та комбіновані турбоустановки;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес, криміналістика; оперативно-розшукова діяльність;
 • Управління у соціальних та економічних системах;
 • Управління процесами перевезень;
 • Урологія;
 • Фармакологія; клінічна фармакологія;
 • Фармацевтична хімія, фармакогнозія;
 • Фізика атмосфери та гідросфери;
 • Фізика високих енергій;
 • Фізика конденсованого стану;
 • Фізика магнітних явищ;
 • Фізика низьких температур;
 • Фізика плазми;
 • Фізика напівпровідників;
 • Фізика пучків заряджених частинок та прискорювальна;
 • Фізика Сонця;
 • Фізика ядра та елементарних частинок;
 • Фізіологія;
 • Фізіологія та біохімія рослин;
 • Фізична географія та біогеографія, географія ґрунтів та геохімія ландшафтів;
 • Фізична хімія;
 • Фізична електроніка;
 • Філософія та історія релігії, філософська антропологія, філософія культури;
 • Філософія науки та техніки;
 • Фінанси, грошовий обіг та кредит;
 • Фольклористика;
 • Фтизіатрія;
 • Хімічна технологія палива та високоенергетичних речовин;
 • Хімічна фізика, горіння та вибух, фізика екстремальних станів речовини;
 • Хімія високих енергій;
 • Хімія твердого тіла;
 • Хімія елементоорганічних сполук;
 • Хірургія;
 • Хроматографія та хроматографічні прилади;
 • Екологія;
 • Економіка та управління народним господарством: теорія управління економічними системами; макроекономіка;
 • Економічна соціологія та демографія;
 • Економічна теорія;
 • Економічна, соціальна, політична та рекреаційна географія;
 • Експлуатація автомобільного транспорту;
 • Експлуатація водного транспорту, судноводіння;
 • Експлуатація повітряного транспорту;
 • Електричні станції та електроенергетичні системи;
 • Електромеханіка та електричні апарати;
 • Електротехнічні комплекси та системи;
 • Електротехнічні матеріали та вироби;
 • Електротехнології та електрообладнання у сільському господарстві;
 • Електротехнологія;
 • Електрофізика, електрофізичні установки;
 • Електрохімія;
 • Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління;
 • Ендокринологія;
 • Енергетичні системи та комплекси;
 • Енергоустановки на основі відновлюваних видів енергії
 • Ентомологія;
 • Епідеміологія;
 • Естетика;
 • Етика;
 • Етнографія, етнологія та антропологія;
 • Юридична психологія;
 • Ядерні енергетичні установки, включаючи проектування, експлуатацію та виведення з експлуатації;
 • Мови народів зарубіжних країн Європи, Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії (із зазначенням конкретної мови чи мовної сім’ї);
 • Мови народів Російської Федерації (із зазначенням конкретної мови чи мовної сім’ї).

Кандидатські реферати ви можете купити зараз. Для цього достатньо заповнити заявку на нашому сайті.

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаРосіяЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)

  Допомога студентам в навчанні

  Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

  Графік роботи
  З 10-00 до 22-00 з ПН по ПТ,
  З 10-00 до 16-00 СБ
  Неділя - вихідний
  А якщо серйозно - сайт працює до останнього відвідувача!!!
  Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.