Скачати підручники з інформатики

1Волкова, Ст. Н.

В67 Теорія систем і системний аналіз : підручник для академічного бакалаврату / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., переробл. і дод. — М : Видавництво Юрайт, 2014. — 616 с. — Серія : Бакалавр.

Завантажити

У підручнику даються основні поняття теорії систем і системного аналізу. Визначено їх місце серед інших наукових напрямків. Показана принципова обмеженість формалізованого опису систем країн з активними елементами. Розглянуті класифікації систем, закономірності їх функціонування і розвитку, методи моделювання та аналізу. Наведені приклади розробки і застосування методик та моделей системного аналізу при проектуванні та організації функціонування систем управління підприємствами та організаціями, при управлінні проектами технічних комплексів і моделюванні інших процесів прийняття рішень у складних проблемних ситуаціях.

Відповідає Федеральному державному освітньому стандарту вищої освіти четвертого покоління.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямами підготовки, пов’язаних з проектуванням складних технічних комплексів, розробкою інформаційних систем, прийняттям рішень при управлінні технічними і соціально–економічними об’єктами і процесами.

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.