Комп’ютерна література

Скачати підручники з дисципліни “комп’ютерна література”

1 Петренко, Ю. Н. Програмне керування технологічними комплексами в енергетиці: учеб. пособливі / Ю. Н. Петренко, С. О. Новіков, А. А. Гончаров. – Мінськ: Вища школа.,2013. – 407 с.: іл.

Скачати

Розглядається реалізація проектів систем управління технологічних комплексів на основі ПЛК. Описані мови програмування ПЛК: РКС, LAD, FBD, STL, SCL, GRAPHCET, SFC, CFC.

Розглядаються промислові комп’ютерні мережі, що об’єднують ПЛК, інтелектуальні датчики і виконавчі пристрої на основі технологій PROFINet, FIELDbus і PROFIbus.

Викладено прийоми і правила роботи в системі програмування CoDeSys.

Для студентів закладів вищої освіти з енергетичних спеціальностей.

Буде корисним фахівцям, які займаються розробкою дискретних систем управління технологічних комплексів.

2 Захист інформації. Навчальний посібник. 2017

Габідулін Е. М., Кшевецкий А. С., Колибельников А. В., Владимиров С. М.

Завантажити

В даному навчальному посібнику розглянуті лише основні математичні методи захисту інформації, і серед них основний акцент зроблений на криптографічний захист, що включає симетричні і несиметричні методи шифрування, формування секретних ключів, протоколи обмеження доступу і аутентифікації повідомлень і користувачів. Крім того, у посібнику розглядаються типові уразливості операційних та інформаційно обчислювальних систем.
3 Рад, Б. Я. Бази даних: теорія та практика: підручник для бакалаврів / Б. Я. Рад, В. о. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е вид. — М : Видавництво Юрайт, 2014. — 463 с. — Серія : Бакалавр. Базовий курс.

Завантажити

В роботі викладені питання побудови і використання технології баз даних у процесі вироблення і прийняття рішень. Розглянуті як усталені теоретичні питання, так і нові аспекти, мало або несистемно відображені у вітчизняній і перекладній літературі. Це відноситься до локальних, розподіленим і об’єктно-орієнтованих баз даних, сховищ даних. Детально проаналізовано режим «клієнт—сервер», в тому числі у віддаленому варіанті.

Підручник вирізняється системним розглядом теоретичних питань, які супроводжуються комп’ютерною реалізацією. Це дозволяє краще зрозуміти процедури побудови, роботи і використання баз даних. Відповідає Федеральному державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямами «Інформатика та обчислювальна техніка» та «Інформаційні системи». Представляє безперечний інтерес для розробників і користувачів баз даних, препо давателей і наукових співробітників, сферою діяльності яких є технологія зберігання і використання даних; менеджерів і керівників різного рангу, що бажають самостійно ознайомитися з сучасним станом технології баз даних.

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.