Механіка. Підручники.

Скачати безкоштовно навчальні посібники з наукової дисципліни “Механіка”

1Андрєєв В. К. Математичні моделі механіки суцільних середовищ: Навчальний посібник. — СПб.: Видавництво «Лань», 2015. — 240 c.: іл. — (Підручники для вузів. Спеціальна література).

Скачати навчальний посібник

Навчальний посібник є основою курсів «Математичні основи механіки суцільних середовищ» і «Моделі механіки суцільних середовищ», а також курсів за вибором у вузах, де є спеціалізація студентів, магістрантів та аспірантів у галузі природничих і технічних наук. У ньому дається синтез алгебраїчного і геометричного опису тензорного апарату, його додаток до часто використовуваних в механіці та фізиці результатами диференціальної геометрії до побудови замкнутих моделей механіки суцільних середовищ. Велика кількість завдань для самостійної роботи, наведених у посібнику, дозволяють студенту оцінити рівень отриманих знань.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за на правлінням: «Механіка та математичне моделювання», «Прикладна математика», «Прикладна математика і інформатика», «Прикладна механіка» та інших математичних та технічних напрямків підготовки. Посібник може бути використаний при читанні навчальних курсів з механіки рідини та газів, механіки твердого деформівного тіла, опору матеріалів і т. д.

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.