Біохімія

Last Updated on

Біохімія (біологічна хімія) – це наука, що вивчає біологічні процеси тільки в живих організмах. Вона дає можливість визначити хімічний склад живих клітин і організмів, їх структуру і розподіл в організмі. Даний термін був затверджений в 1903 році німецьким хіміком Карлом Нойберг. Основним завданням біохімії виділяють вивчення хімічних реакцій життєдіяльності організму. Це засвоєння, розщеплення речовин і утворення кінцевих продуктів, що підлягають виділенню. Все це називають обміном речовин.

Біохімія досліджує структуру клітин мікробів, тварин, рослин і людини. Також вона вивчає найважливіші складові продуктів – білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. Для досліджень в біохімії застосовуються такі методи як: хроматографія, центрифугування, електрофорез, методи молекулярної і клітинної біології, генної інженерії та біотехнологій.

Біохімію ділять на три основних напрямки:

  1. Статична біохімія – проводить якісний і кількісний аналіз складу живих організмів;
  2. Динамічна біохімія – вивчає перетворення хімічних сполук в процесі життєдіяльності організмів;
  3. Функціональна біохімія – вивчає взаємозв’язки між хімічними перетвореннями речовин в організмі і їх біологічними функціями.

Сучасна біохімія включать в себе знання з біології, ботаніки, фізіології рослин, мікробіології, медичної і фізіологічної хімії. Свої знання біохіміки можуть застосовувати в технічній і промисловій сфері, генетиці, вітамінології. Методи біохімії застосовуються для створення різних ліків – антибіотиків, гормонів, ферментів. Розвиток біохімічних методів привів до доступного визначення різних захворювань (туберкульоз, СНІД, гепатити, онкологія) і контроль їх лікування.

На сьогоднішній день біохімія є обов’язковою дисципліною для вивчення в технічних ВНЗ. Кожен студент повинен написати заключну роботу з даного предмету. Якщо у вас виникли проблеми з написанням контрольної, самостійної, лабораторної або практичної роботою по біохімії, то експерти агентства «Студік» готові надати свою допомогу.

Наше агентство надає свої послуги по всій Україні та зарубіжним країнам вже більше 20 років. У нас замовляють дипломні проекти, дисертації, презентації, реферати, курсові та науково-дослідні роботи по біохімії. Ми готові виконати ваше замовлення на англійській мові.

Замовити роботу

You may also like...