Фармакагнозія. Фармація. Технології фармацевтичних препаратів.

Виконуємо контрольні завдання по фармакогнозії, фармації, технології фармацевтичних препаратів для київського національного університета технологій та дизайну. Замовити контрольну роботу з дисципліни “Фармакогнозія”. Для замовлення контрольного завдання з напряму «Фармація», спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» достатньо зателефонувати за телефонами: тел: +380 990941334, +380 684654079 або написати запит на електронну пошту – info@studik.kiev.ua Студенти напряму підготовки 6.120201 «Фармація», спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» денної та заочної форм навчання вивчають курс «Фармакогнозія» згідно з навчальним планом у 3, 4, 5 семестрах в об`ємі 360 годин, з яких 70% відводиться на самостійне опрацювання програмного матеріалу. Дані методичні рекомендацію містять Читати далі …