Замовити виконання контрольної роботи з БЖД Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства зараз набула особливої гостроти й актуальності. БЖД вже обговорюється на сторінках газет і журналів, вченими та представниками громадськості і політичними діячами, тобто є об’єктом уваги всіх прошарків суспільства та держави. Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки. Це відображено у затвердженій 12 березня 2001 року Міністерством освіти і науки України Концепції освіти з напряму „Безпека життя і діяльності людини” та…