Фармакогнозія

Написання наукових робіт на замовлення з дисципліни “Фармакогнозія”.

Фармакогнозія – одна з фармацевтичних наук, що вивчає лікарські рослини, лікарську сировину рослинного та тваринного походження, а також продукти їх переробки. За свої заслуги в дослідженні лікарських рослин Ніколас Монардес отримав прізвисько «батько Фармакології».

Фармація — наукова дисципліна, яка вивчає проблеми створення, а також зберігання, безпеки, виготовлення, дослідження, відпустки і маркетингу лікарських препаратів. Фармація включає такі розділи, як фармацевтична хімія, технологія фармацевтичних препаратів і лікарських форм, судова хімія, фармакогнозія, організація і економіка фармації, військова фармація та ін.

Технології фармацевтичних препаратів.

Виробнича діяльність майбутніх фахівців у галузі промислової фармації передбачає:

  • виробничо-технологічні, організаційні та керівні функції в області виробництва лікарських засобів;
  • експлуатацію технологічного обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв;
  • розроблення нових або вдосконалення існуючих технологічних процесів;
  • вибір і впровадження нових технологічних процесів і режимів виробництва.

Навчання студентів проводиться за сучасними навчальними планами та освітніми методиками, розробленими з урахуванням кращих вітчизняних і світових зразків підготовки фахівців індустріальної фармації.

Клінична фармація - www.studik.kiev.ua

Контрольна робота з клінічної фармації

Інформація для підготовки контрольних робіт з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) Контрольні роботи полягають у підготовці реферативного огляду, щодо особливостей клінічної фармакології лікарських засобів, які отримує пацієнт (контрольна робота №1) та написанні протоколу ефективності та безпечності даних лікарських засобів (контрольна робота №2) Інформація про пацієнта знаходиться у файлі за певним номером, який відповідає порядковому номеру студента в списку групи згідно таблиці 1. Наприклад студент з порядковим номером 5 в списку групи 1-А отримує інформацію про пацієнта…

0
Read More

Фармакагнозія. Фармація. Технології фармацевтичних препаратів.

Виконуємо контрольні завдання по фармакогнозії, фармації, технології фармацевтичних препаратів для київського національного університета технологій та дизайну. Замовити контрольну роботу з дисципліни “Фармакогнозія”. Для замовлення контрольного завдання з напряму «Фармація», спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» достатньо  написати запит на електронну пошту – [email protected] Студенти напряму підготовки 6.120201 «Фармація», спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» денної та заочної форм навчання вивчають курс «Фармакогнозія» згідно з навчальним планом у 3, 4, 5 семестрах в об`ємі 360 годин, з яких 70% відводиться на самостійне опрацювання програмного матеріалу. Дані методичні…

0
Read More

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.