процеси та апарати харчових виробництв - https://www.studik.kiev.ua

Процеси і апарати харчових виробництв

Курсовий проект з процесів і апаратів харчових виробництв складається із пояснювальної записки та графічної частини.  Пояснювальну записку оформляють, як правило, за такою схемою: Вступ. 1.Описування проектованого апарата (машини, установки). 2.Місце і призначення проектованого апарата (машини, установки) в технологічній схемі. 3.Розрахунки. 3.1.Матеріальнийѝ баланс (розрахунок кількості та складу продуктів). 3.2.Тепловий розрахунок. 3.2.1.Тепловий баланс. 3.2.2.Розрахунок основних робочих параметрів (витрати теплоти, ви-трати пари, коефіцієнта теплопередачі, середньої різниці температур, пло-щі поверхні теплопередачі тощо). 3.3.Конструктивний розрахунок. 3.4.Гідравлічний розрахунок. 3.5.Механічний розрахунок. 3.6.Розрахунок теплової ізоляції. 4.Техніко-економічні показники роботи…

0
Read More
Технології хлібобулочних виробів - https://studik.kiev.ua

Технології хлібобулочних виробів

Замовити курсову роботу “Харчові технології” Виконуємо на замовлення курсові роботи з дисципліни «Технології хлібобулочних виробів» для університета харчових технологій (Київ НУХТ) Головний обов’язок технолога – правильно організувати ведення техно-логічного процесу, впроваджувати новітні технології, уміти складати техноло-гічні регламенти та технологічні інструкції на виробництво продукції, корегу-вати їх в умовах перероблення сировини зі зниженими технологічними власти-востями з метою забезпечення одержання готових виробів, що за якістю відпо-відають нормативним документам. разі потреби технолог повинен уміти проводити експерименти, аналі-зувати їх результати, формувати висновки, разом з іншими…

0
Read More

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.