Курсовий проект з процесів і апаратів харчових виробництв складається із пояснювальної записки та графічної частини.  Пояснювальну записку оформляють, як правило, за такою схемою: Вступ. 1.Описування проектованого апарата (машини, установки). 2.Місце і призначення проектованого апарата (машини, установки) в технологічній схемі. 3.Розрахунки. 3.1.Матеріальнийѝ баланс (розрахунок кількості та складу продуктів). 3.2.Тепловий розрахунок. 3.2.1.Тепловий баланс. 3.2.2.Розрахунок основних робочих параметрів (витрати теплоти, ви-трати пари, коефіцієнта теплопередачі, середньої різниці температур, пло-щі поверхні теплопередачі тощо). 3.3.Конструктивний розрахунок. 3.4.Гідравлічний розрахунок. 3.5.Механічний розрахунок. 3.6.Розрахунок теплової ізоляції. 4.Техніко-економічні показники роботи…