Розв’язання задач з теоретичної механіки на замовлення Студенти, які вивчають курс теоретичної механіки, разом з іншими фізико-математичними дисциплінами, розширюють свій науковий світогляд і формують як майбутні фахівці у собі здатність до абстрактного мислення та підвищення загальної технічної культури. Теоретична механіка є основою багатьох технічних дисциплін – механіки твердих деформованих тіл, рідин і газів, теорії пружності, теорії пластичності, гідромеханіки, аеромеханіки, газової динаміки, а також ряду наук для інженерної освіти прикладної механіки (опір матеріалів, теорія механізмів та машин, деталі машин, будівельна механіка,…