Замовити курсову роботу з механіки, дипломну роботу, а також рішення задач з ТММ (теорії машин і механізмів) “ТММ” грунтується на механіко-математичній підготовці студентів вищих навчальних закладів, що забезпечується курсами по «Вищій математиці», «Деталям машин», а також «Теоретичній та прикладній механіці». Основні положення цих наукових дисциплін доповнюються до конкретних технічних завдань, що виникають при дослідженні і проектуванні машин і механізмів. Знання, отримані студентами при вивченні ТММ, необхідні при освоєнні суміжних дисциплін, пов’язаних з проектуванням і розрахунком машин і механізмів, а також їх вузлів і деталей. Основна…