Земельне право

Замовити статті або купити дипломні роботи, курсові роботи, реферати, контрольні роботи з земельного права.

Виконуємо точно в строк згідно з вашими вимогами есе, реферати, дипломи, курсові проекти, контрольні роботи, реферати, звіти з практики з дисципліни «Земельне право»

Терміни написання студентських робіт з земельного права:

Терміни виконання дипломних робіт   – 1 місяць;

Терміни виконання контрольної роботи, есе, доповіді, реферату, курсової роботи – 1 тиждень.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Переклади студентських робіт на англійську мову.

При необхідності здачі наукової статті в іноземний вуз можемо перевести контрольну, реферат, есе, дипломну роботу на англійську мову або відразу зробити англійською мовою при наявність вільного автора.

Земельне право – галузь права, що регулює суспільні відносини в сфері реалізації права власності та інших   речових прав на землю, а також її межування, особливостей цивільного обороту землі, обмеження з користування землею як унікальним природним об’єктом, а також діяльність державних органів щодо забезпечення раціонального використання землі   і її охорони.

Предметом і метою вивчення курсу «Земельне право» є засвоєння положень про те, що:

 • в сучасних умовах земельне право вивчається як самостійна галузь права;
 • норми земельного права визначають широке коло прав на земельні ділянки;
 • права власності та інші права на земельні ділянки;
 • встановлюють правила земельного обороту;
 • регулюють порядок користування землею та її охорони незалежно від прав на земельні ділянки;
 • встановлюють порядок діяльності державних органів та організацію раціонального використання і охорони земель.

Разом з тим поряд з нормами нового законодавства вивчаються раніше діяли акти, що регулювали земельні відносини. Порівняльно-правовий підхід до вивчення регулювання земельних відносин дозволяє використовувати позитивний досвід, накопичений в більш ранні періоди.

Засвоєння студентами конституційних прав громадян і їх об’єднань на землю, порядку взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування в галузі земельних відносин – необхідна умова формування майбутніх правознавців.

Основою для з’ясування курсу є знання положень теорії права: поняття права і галузі права, сутність і принципи права, юридичні факти, норми і джерела права, система права, реалізація норм права, правовідносини і підстави їх виникнення, їх об’єкти, суб’єкти .

Для засвоєння принципів земельного права потрібно знання державного, цивільного, адміністративного, трудового, фінансового, екологічного та інших галузей права.

Завданням вивчення курсу земельного права є: засвоєння зазначених в методичному посібнику найважливіших нормативних правових актів, вміння працювати з ними, знання основних принципів земельного права та вміння використовувати їх зміст при вирішенні конкретних завдань.

Студенти, які вивчили курс земельного права, повинні вміти застосовувати теоретичні поняття на практиці; набути навичок застосування норм земельного права при вирішенні цивільних справ в судах, з надання юридичної допомоги громадянам і юридичним особам при складанні відповідних документів.

Зміст курсу «Земельне право».                      

 • Предмет, метод і джерела земельного права
 • Історія розвитку земельного права в Україні
 • Земельні правовідносини та земельно-правові норми.
 • Право власності на земельні ділянки
 • Інші права на земельні ділянки (крім права власності)
 • Підстави виникнення права власності на земельні ділянки
 • Договори та інші угоди з земельними ділянками.
 • Підстави обмеження і припинення прав на земельні ділянки.
 • Відшкодування збитків і втрат при вилученні земельних ділянок для    державних і муніципальних потреб.
 • Плата за землю та оцінка землі.
 • Охорона земель. Управління в галузі використання і охорони земель.
 • Захист прав на земельні ділянки та розгляд земельних суперечок.
 • Відповідальність за земельні правопорушення.
 •  Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
 •  Правовий режим земель поселень і земель промислового та спеціального призначення.
 •  Земельні відносини при користуванні надрами
 •  Правовий режим земель водного, лісового фондів та земель запасу.

Виконуємо практичні завдання з “Земельного праву”:

 1. короткий огляд і повторення основних положень  тем,
 2. інтерактивна робота з конспектами лекцій і нормативно-законодавчою базою по трьом формам навчання: тестування, рішення задач і участь в ділових іграх з рольовим виконанням.

До кожного практичного заняття, знаючи його тематику та форму проведення (тест, завдання, ділова гра) студенти зобов’язані підготуватися, вивчивши всі прочитані раніше теми курсу.

В процесі занять студенти повинні використовувати не тільки лекційний матеріал, підручники, а й нормативні правові акти, що вивчаються.

Для замовлення статей та інших студентських робіт заповніть поля нижче:

Замовити опір матеріалів рішення задач

Запити за якими знаходиться сторінка “по земельному праву”:

завдання з земельного права з рішеннями реферат з земельного права
завдання з земельного права з відповідями юрист з земельного права
тести з земельного права книги з земельного права
кросворд з земельного права задача земельне право з рішенням
тести з земельного права з відповідями завдання з земельного права з рішеннями.
підручник із земельного права лекції з земельного права

Виконуємо студентські роботи по всій Україні і Росії:

Купити дипломну роботу або есе англійською мовою можливо   не тільки в Києві, але також і в таких містах як Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон, Вінниця, Одеса, Харків, Кіровоград, Луцьк, Суми, Полтава, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Миколаїв, Сімферополь.

Замовити курсові роботи по земельному праву в Росії: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Казань, Самара, Омськ, Челябінськ, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярськ, Перм, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятті, Барнаул, Тюмень, Іжевськ, Ульяновськ , Іркутськ, Владивосток, Ярославль, Хабаровськ, Махачкала, Оренбург, Новокузнецьк, Томськ, Кемерово, Рязань, Астрахань, Пенза, Набережні Челни, Липецьк, Тула, Кіров, Чебоксари, Калінінград, Курськ, Улан-Уде, Ставрополь, Магнітогорськ, Брянськ, Іваново, Твер, Білгород, Сочі, Нижній Тагіл.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.