Конституційне (державне) право зарубіжних країн.

Замовити контрольні роботи, реферати, курсові роботи з конституційного (державного) права зарубіжних країн.

Написання на замовлення дипломних робіт, есе, курсових, контрольних, статей, доповідей і рефератів по дисципліні “Конституційне (державне) право зарубіжних країн”.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Конституційне (державне) право в правознавстві розглядається в трьох аспектах: як галузь права конкретних держав, як наука і як учбова дисципліна в системі юридичної освіти. Вибираючи один з цих двох термінів, ми повинні застосовувати його до усіх трьох аспектів, якщо хочемо уникнути термінологічної плутанини. Терміни “конституційне право” і “державне право” частенько вважаються синонімами.

Дійсно, якщо, як прийнято передусім в європейській літературі (включаючи нашу вітчизняну), вважати відповідну систему правових норм галуззю права, то круг регульованих нею громадських стосунків в країнах, де вживається той або інший з вказаних термінів, приблизно однаковий. Вибір же терміну зазвичай диктується національною традицією слововживання. Так, англо-саксонская і романська правові системи традиційно користуються терміном “конституційне право”, тоді як для германської системи характерне використання терміну “державне право”.

У Швейцарії в її переважаючій німецькомовній частині використовується термін “державне право”, тоді як в інших, романомовних частинах цієї країни – “конституційне право”. При ретельнішому розгляді питання можна, проте, помітити, що відмінність термінології відбиває (не завжди, але досить часто) сутнісну різницю між відповідними поняттями. Так, у Великобританії, США, Франції до початку або на початку XIX століття затвердився конституційний лад, мінімальними ознаками якого є судовий захист прав людини і розділення влади. У Німеччині це сталося пізніше.

Відмітно, що нині і в Німеччині став вживатися термін “конституційне право”, хоча і у вужчому значенні. Втім, для позначення учбової дисципліни в германських юридичних внз часто використовуються терміни “публічне право” або “державне право в широкому сенсі”, які охоплюють і адміністративне право, і судове право, і деякі інші галузі права. Державне ж право у вузькому сенсі – аналог конституційного права – розглядається як засаднича частина публічного права.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Допомога студентам в навчанні

Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Донецьк (ДНР), Луганськ (ЛНР), Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.