Римське право

Замовити, придбати, купити дипломні роботи, курсові роботи, реферати з римського права.

Агентство Студік виконає на замовлення   есе, реферати, дипломні роботи, курсові, контрольні роботи, реферати, статті, шпаргалки, доповіді, звіти по практиці з дисципліни «Римське право»

Замовити виконання завдання можна в будь-якому місті України: Київ, Харків, Одеса, Житомир, Вінниця, Львів, Суми, Миколаїв, Луцьк, Чернівці, Чернігів, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, а також для ЛНР і ДНР.

Терміни виконання дипломних робіт   – 1 місяць;

Терміни виконання контрольної роботи, есе, доповіді, реферату, курсової роботи – 1 тиждень

Для замовлення контрольної або курсової роботи для кафедри загально-правових дисциплін курсу «Римське право» для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності «Юриспруденція» досить  написати   запит на   електронну   поштуЗамовити опір матеріалів рішення задач

При необхідності здачі роботи з “Римського права” в іноземний вуз можемо перевести контрольну, реферат, есе, дипломну роботу на англійську мову або відразу зробити англійською мовою принаявність вільного автора.

Шпори по римської правовій системі.

Римське право – правова система, що існувала в Стародавньому Римі і в Візантійської імперії з VIII століття до   н.   е. по VIII століття н.   е., а також галузь правової науки, що займається її вивченням.

Римське право стало зразком або прообразом правових систем багатьох інших держав, є історичною основою романо-германської (континентальної) правової сім’ї.

Для того щоб замовити курсову, дипломну, контрольну роботу по “Римському праву” зайдіть в розділ “Контакти” і відправити запит на електронну пошту, вказавши при цьому терміни виконання роботи, а також методичні рекомендації щодо виконання   дипломних, курсових, контрольних робіт або рефератів, есе чи доповіді.

Шпаргалка з питання: “Римське право. Публічне і приватне право”.

Римське право   – право античного Риму, Римської держави рабовласницької формації.

Право в об’єктивному сенсі   – сукупність правових норм, в   суб’єктивному сенсі   – право, що належить суб’єкту права. Римські юристи не проводили такої відмінності. Вони ділили право на 2 частини, відмінність яких проводилося шляхом протиставлення інтересів держави і суспільства інтересам окремих особистостей.

 1.  публічне право   (jus publicum)   – сукупність норм, що регулюють питання релігійного характеру і питання управління. Це право, яке «ad statum rei Romanae spectat» (відноситься до положень Римської держави). Публічне право включало в себе святині, служіння жерців, положення магістратів   (Ульпіан).  

До нього ставилися норми, що визначають правове становище держави та її органів і регулюють їх відносини з приватними особами.  

Римське публічне право містило норми про судочинство: форми судового процесу, виклики до суду, доведення і докази, процесуальні представництва;

Римське публічне право містило норми кримінального права:

 • про злочини і покарання, про відповідальність за злочини;
 • про закони, сенатус-консульт і довгострокові звичаї;
 • про порядок похоронів і церемоній;
 • про правоздатність та дієздатність осіб, про структуру влади, про заняття державних посад.

Норми публічного права носили владний характер (імперативні) і не могли бути змінені. Застосовувалися методи влади і підпорядкування. Публічне право нерозривно пов’язане з обов’язками.

 1.  Приватне право   (jus privatum)   – сукупність норм, що регулюють питання майнових і сімейних відносин в римському суспільстві. Це право, яке відноситься «ad singulorum utilitatem »(стосується вигоди, інтересів окремих осіб). Приватне право регулювало відносини приватних осіб між собою і в інститутах, пов’язаних з виробництвом, обміном речей і послуг. Приватне право поділялося на комплекс майнових (з приводу речей) і особистих прав (абсолютних, невідчужуваних).

Римське приватне право регулювало:

 • майнові і деякі немайнові відносини;
 • сімейні відносини: порядок укладення шлюбу, положення глави сім’ї, особисті немайнові та майнові відносини в родині;
 • відносини власності, права на чужі речі (сервітути, заставне право, емфітевзис і супер-фіцій);
 • зобов’язальні правовідносини, тобто порядок укладення та виконання договорів, відповідальність за невиконання;
 • успадкування, тобто перехід майна до інших осіб після смерті спадкодавця.

Для римського суспільства поняття приватного права не збігалося з поняттям цивільного права (ius civile), оскільки не всі жителі Риму були громадянами.

Держава мінімально втручалася в приватне право. Основне місце займали   умовно-обов’язкові, управомочівающіе, що дозволяють норми, тобто норми диспозитивні (заповнюють). Приватне право могло змінюватися і або застосовуватися, чи ні, було глибоко індивідуалістична, що дало Генріху Гейне назвати його «біблією егоїзму».  

Приватне право, на відміну від публічного, – дійсно   право,   за рідкісним винятком (наприклад, обов’язок прийняття спадщини при наявності відмови). Приватне право – сама оформлена і закінчена частина римського права.

Дізнатися скільки коштує замовити роботу з “Римського права”.

Тисни тут.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Разом з “контрольні роботи з римського права” часто шукають:

Шпаргалка з римського права Тест з римського права Завдання з римського права з рішенням безкоштовно
Завдання з римського права з відповідями Лекції з римського права Словник з римського права
Підручник з римського права Кросворд з римського права

Шпори з римського права

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.