Зміст:

Виконуємо домашні завдання з історії на замовлення

Яким має бути підручник учня з історії і як треба будувати історичну освіту у школі?

Як замовити домашню роботу з історії

Виконуємо домашні завдання з історії на замовлення

Якшо у вас завсім немає часу на виконання домашньої роботи по історії, то ви можете наняти наших спеціалістів, які швидко і недорого зроблять ваше індивідуальне завдання.

Ми допоможемо виконати завдання на такі теми:

 • Історія України (Вступ до історії);
 • Всесвітня історія;
 • Вітчизнянв історія;
 • Загальна (зарубіжна) історія;

Замовити опір матеріалів рішення задач

Яким має бути підручник учня з історії і як треба будувати історичну освіту у школі?

 На ці питання робили спроби відповісти багато фахівців впродовж багатьох років. Консенсусу не досягнуто й досі, але результати обговорення цієї проблеми вже можна узагальнити. Переважна більшість тих, хто працює над концепцією і державним стандартом історичної освіти, дійшли спільної думки по основних позиціях.

 1. Історія є не тільки наукою і навчальною дисципліною, вона становить стрижень національної самосвідомості. Пізнання минулого — це необхідна умова інтелектуального мужніння дитини, яка навчається, перетворення її на громадянина.

Історія є тлом, яке дає можливість зрозуміти фундаментальні закономірності суспільного розвитку, тобто першоосновою гуманітарних знань. Тому в навчальних планах історію слід поставити на перше місце серед дисциплін гуманітарного профілю.

Навчання історії в основній і старшій школі повинне бути наскрізним і безперервним. Навпаки, оволодіння азами інших суспільних дисциплін слід забезпечувати в другу чергу, як правило, за допомогою інтеграції матеріалу близьких навчальних дисциплін.

З усіх дисциплін суспільствознавчого профілю тільки історія має бути представлена в іспитах на атестат зрілості. Історія має глибину, тобто спрямований у минуле хронологічний зріз. На відміну від інших наук, вона не зводиться тільки до логічного зрізу. Тому державний стандарт з освітньої галузі “Суспільствознавство” слід будувати в двох рівнях — суспільствознавчому та історичному.

 1. Кожна наука, яка “прописана” в школі у вигляді навчальної дисципліни, зустрічається з ефектом дорослішання дитини. Тому навчальний матеріал розташовують за логічною послідовністю наукових проблем. У математиці, наприклад, навчальний матеріал розгортається від чотирьох дій арифметики до алгебри і початків аналізу.

Як же бути в історії, де навчальний матеріал розгортається одночасно у логічній і хронологічній послідовності? Як правило, школа змушена примітивізувати знання про давноминулі епохи і ускладнювати знання про сучасну епоху, десь у межах одного століття.

Це відповідає потребам держави, тому що кожна людина повинна знати події, які послужили підгрунтям сучасних суспільних процесів. Якщо учень надалі стане студентом, який буде спеціалізуватися в галузі історії або інших гуманітарних наук, то він заново, уже у вищому навчальному закладі, ознайомиться з історичним процесом від його першопочатків до сьогодення.

Хронологічний метод розташування навчального матеріалу застосовується в сучасній школі, до нього пристосовані всі наявні програми і підручники. Із запровадженням 12-річного строку навчання, розширенням рамок старшої школи до трьох років (10, 11 і 12-й класи) і планами спеціалізації останньої на кількох напрямах (як мінімум, на двох — природничо-технічному і гуманітарному) підхід до організації навчального матеріалу в історії повинен змінитися.

У тих, хто не піде до старшої школи і обере собі інший варіант навчання або праці, історична освіта не повинна припинитися на подіях і явищах ХIХ ст..

Отже, первинний цикл осягнення історії як навчальної дисципліни, повинен хронологічно завершуватися в 9-му класі. Ті учні, які продовжать навчання, три роки вивчатимуть історію за двома альтернативними варіантами навчального плану: полегшеним у природничотехнічній і поглибленим у гуманітарній старшій школі. У цьому разі стає неминучим поворот до вже вивченого історичного матеріалу. Навчальні плани старшої школи повинні бути розроблені у вигляді кількох тематичних спецкурсів.

 1. Європейський досвід підручникотворення свідчить про те, що навчальний матеріал у галузі історії не варто поділяти на дві самостійні дисципліни — вітчизняну і загальну (зарубіжну) історії. У нас він поділений.

Паралельно і синхронно вивчаються історія України і загальна історія. Треба розглянути плюси і мінуси такого поділу. Один плюс цілком очевидний: тільки з набуттям Україною незалежності діти дістали можливість вивчати історію своєї країни. Раніше, як це було показано вище, вони вивчали історію чужої країни. Вивчання самостійного курсу вітчизняної історії в школі асоціюється з утвердженням суверенної держави і вважається єдино прийнятним.

Проте поділ історії на дві дисципліни (в рамках вітчизняної історії вивчається й минуле рідного краю) ускладнює навчальний процес. За таких умов неминучі повтори. Вчителі та учні вивчають синхронні події за підручниками, написаними різними авторами. Синхронність викладу через різні причини може порушуватися.

Нарешті, виділення загальної історії в окрему дисципліну підштовхує укладачів навчальних програм і авторів підручників до країнознавчого підходу в організації матеріалу. Через це зростає навантаження на учнів, які повинні вивчати сотні зайвих імен і фактів замість того, щоб знайомитися із загальними закономірностями історичного процесу.

Як замовити домашню роботу з історії

Для швидкого оформлення домашньої роботи по історії вам потрібно звернутися до наших висококваліфікованих фахівців з цієї научної дисципліни.  

Спеціалісти з історичних наук зможуть швидкоі правильно зробити за вас це домашнє завдання і відповісти на всі запитання до роботи. Щоб купити готове домашню роботу по історії заповніть форму нижче.

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)   

  Rate this post