Розв’язання задач на замовлення, виконуємо контрольні, самостійні та лабораторні роботи

Фізична хімія – це розділ хімії, що вивчає хімічні властивості речовин на основі фізичної структуризації атомів і молекул. Це найбільша міждисциплінарна область хімії, яка тісно пов’язана з квантовою механікою, статистичною фізикою, термодинамікою, каталізом, квантовою хімією та іншими науками. Перший хімік, який дав визначення фізичної хімії – це великий російський вчений М.В. Ломоносов. У 1752 році він визначив основні завдання цієї науки і прочитав першу лекцію.

У фізичної хімії основну роль грає експеримент. Він дає можливість спостерігати за новими хімічними явищами. Для отримання фізико-хімічних параметрів застосовують ряд фізичних методів:

 • Спектроскопія комбінаційного розсіювання;
 • Адсорбційна спектроскопія;
 • Калориметрія;
 • Ядерний магнітний резонанс;
 • Електронографія;
 • Нейтронографія;
 • Мас-спектрометрія;
 • Електронна мікроскопія;
 • Електронний парамагнітний резонанс;
 • Рентгенівський аналіз.

Дана дисципліна занадто велика для детального вивчення, тому її поділяють на підрозділи. До основних розділів фізичної хімії відносять: кристалохімія, колоїдна хімія, термохімія, радіохімія, корозія металів, будова атомів, хімічна кінетика, хімічна термодинаміка, фотохімія, фізико-хімічний аналіз, радіаційна хімія, хімія високих енергій.

Курс фізичної хімії читається на хімічних факультетах технічних ВНЗ. Для хіміків-інженерів він обов’язковий до вивчення. Майбутні фахівці вивчають фізико-хімічні основи процесів хімічної технології, методи розрахунку фазових і хімічних рівноваг, метод лазерного експерименту, теорію розчинів і проводять експериментальне визначення будови молекул.

Основні питання, які розглядає ця дисципліна:

 1. Основні принципи фізичної хімії
 2. Термодинаміка в фізичній хімії
 3. Рівновага в фізичній хімії
 4. Кінетика хімічних реакцій
 5. Електрохімія та електроліз
 6. Спектроскопія в фізичній хімії
 7. Колоїдна хімія
 8. Хімічна термодинаміка
 9. Фазові переходи
 10. Молекулярна фізика і теорія кінетики.

Дуже часто студентам складно освоїти даний предмет. Вони стикаються з проблемами грамотного написання контрольних, дипломних, курсових робіт, рефератів, есе, тез з фізичної хімії. Фахівці агентства «Студік» готові надати вам професійну допомогу в написанні всіх видів студентських робіт. Вам буде надане докладне рішення вашої лабораторної, практичної, самостійної або розрахунково-графічної роботи. Якщо ви вчитеся за кордоном, то ми виконаємо ваше замовлення на англійській мові. У нас ви отримуєте всі гарантії якісного написання з актуальних джерел, супровід до заліку і повну анонімність.

Замовити опір матеріалів рішення задач

5/5 - (1 vote)