Харчова хімія і експертиза

Харчова хімія і експертиза

Біржа допомоги студентам: підберемо автора під написання студентської роботи за напрямом «Харчова хімія і експертиза»

Виконуємо лабораторні та самостійні роботи з дисципліни «Загальна і неорганічна хімія»

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Загальна і неорганічна хімія» складена для напрямків 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія», ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.т.н. І.А. Кузнєцова, доц. к.т.н. С.І. Викуль, доц. к.х.н. Е.В. Малинка, ас. К.А. Янченко. – ОНАХТ, 2016
 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Загальна і неорганічна хімія» складена для галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Викуль С.І. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма з дисципліни «Загальна і неорганічна хімія» складена для спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.т.н. І.А. Кузнєцова, доц. к.т.н. С.І. Викуль, доц. к.х.н. Е.В. Малинка. – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна і неорганічна хімія» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.т.н. І.А. Кузнєцова, доц. к.т.н. С.І. Викуль, доц. к.х.н. Е.В. Малинка. – ОНАХТ 2017
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна і неорганічна хімія» складена для галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Викуль С.І. – ОНАХТ, 2019
 • «Основи хімії і методи аналізу харчової продукції» [Електронний ресурс] Підручник / Н.К. Чорно, Е.А. Антипина, Е.В. Малинка, С.І. Викуль – Одеса: ОНАХТ. – 2018, 280 с.
 • Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія». «Хімічні властивості елементів і їх з’єднань» [Електронний ресурс]: для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701 – «Харчові технології та інженерія, проф. Напрями »Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів« ден. і заоч. Форми навчання / С. В. Бельтюкова; І.А. Кузнєцова, С. І. Викуль, Е.В. Малинка. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 29 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна хімія» [Електронний ресурс]: для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.051701- «Харчові технологві та інженерія» ден. і заоч. форм навчання / С. В. Бельтюкова; Е.В. Малинка; Є.О. Лівенцова. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 41 с.
 • Методичні вказівки «Хімія елементів та їхніх сполук» до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна хімія» [Електронний ресурс]: для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» ден. і заоч. форм навчання / С. В. Бельтюкова; І.А. Кузнєцова, С.І. Викуль. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 33 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Загальна та неорганічна хімія» [Електронний ресурс]: для студентів за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701- «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ден. і заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова; І.А. Кузнєцова, Е.В. Малинка; Є.О. Лівенцова. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 50 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Хімія елементів та їхніх сполук» по курсу «Загальна та неорганічна хімія» [Електронний ресурс]: для студентів спец. за напрямками підгот. бакалаврів 6.051701- «Харчові технології та інженерія»; 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія» ден. і заоч. форми навчання / І.О. Кузнєцова, С.І. Викуль, К.А. Янченко. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 30 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Замовити написання самостійної або лабораторної роботи з дисципліни «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»; для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // д.т.н., проф. Н.К. чорно; к.т.н., доц. Е. А. Антипина; к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ 2017
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Е. А. Антипина, к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ 2017
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Е. А. Антипина – ОНАХТ 2017
 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Е. А. Антипина, к.х.н., доц. Озолина С.А. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Е. А. Антипина, к.х.н., доц. Озолина С.А. – ОНАХТ, 2019
 • Конспект лекцій з курсу «Органічна хімія. Вуглеводні »для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форми навчання / Н.К. Чорно, Н.А. Денисюк, С.А. Озолина. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 40 с.
 • Конспект лекцій по курсу Органічна хімія. «Оксігеносодержащіе похідні вуглеводнів» для бакалаврів 6.051701 денної форми. / Н.К. Чорно, Н.А. Денисюк, С.А. Озолина – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 42 с.
 • Конспект лекцій по курсу Органічна хімія «Природні сполуки» для бакалаврів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Н.К. Чорно, С.А. Озолина, Н.А. Денисюк – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 43 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Органічна хімія». Вуглеводні. Оксігеносодержащіе похідні вуглеводнів для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Чорно Н.К., Озолина С.А., Денисюк Н.А. – Одеса: 2015 року, 20 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з курсу «Органічна хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Е.А. Антипина, С.О. Озолина, Н. А. Денисюк, О.І. Капустян. – Одеса: ОНАХТ 2013 – 15 с.
 • «Органічна хімія» [Електронний ресурс] Навчальний посібник / Н.К. Чорно, Н.А. Денисюк, С. О. Озолина, Е.А. Антипина – Одеса: ОНАХТ 2017, 155с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Купити контрольну роботу з дисципліни «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ»

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складена для напрямків 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія», ступінь вищої освіти бакалавр / д.х.н., проф. С.В. Бельтюкова, доц. к.х.н. Е.В. Малинка; доц. к.т.н. С.І. Викуль – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складена для галузі знань для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова; доц. к.х.н. Е.В. Малинка; доц. к.т.н. С.І. Викуль; доц. к.х.н. Є.О. Лівенцова – ОНАХТ 2017
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складена для галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ступінь вищої освіти бакалавр // к.х.н., доц. Е.В. Малинка – ОНАХТ 2017
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія». Розділ «Фотоелектроколоріметріческій аналіз» [Електронний ресурс]: для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. і заоч. форм навчання / С. В. Бельтюкова; Е.В. Малинка; Є.О. Лівенцова. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 18 с.
 • Конспект лекцій з курсу «Аналітична хімія». «Хімічні і фізико-хімічні методи аналізу» [Електронний ресурс]: для студентів спец. за напрямками підгот. бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія»; 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія» ден. і заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова; С.І. Викуль, Е.В. Малинка; Є.О. Лівенцова.- Одеса: ОНАХТ, 2016. – 89 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія». «Титриметричні методи аналізу» [Електронний ресурс]: для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія, професійне спрямування» Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів «ден. і заоч. Форми навчання / С. В. Бельтюкова; І.А. Кузнєцова, С. І. Викуль, Е.В. Малинка. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 29 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Аналітична хімія» і «Хімія». Розділ «Рефрактометричний метод аналізу» [Електронний ресурс]: для студентів спец. за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія»; 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія» ден. і заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова; С.І. Викуль, Е.В. Малинка; Є.О. Лівенцова.- Одеса: ОНАХТ, 2016. – 14 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Аналітична хімія» і «Хімія». Розділ «Електрохімічні методи аналізу» [Електронний ресурс]: для студентів за напрямками підготує. бакалаврів 181 «Харчові технології», 162 «Біотехнологія і біоінженерія», 076 «Підприємство, торгівля і біржова діяльність» ден. і заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова; С.І. Викуль, Е.В. Малинка; Є.О, Лівенцова. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 25 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Аналітична хімія» (тітріметріческіе методі аналізу) [Електронний ресурс]: для студентів за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.05702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ден. і заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова; С.І. Викуль, Е.В. Малинка; Є.О. Лівенцова. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 27 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Замовити презентацію, курсову роботу з дисципліни «ХАРЧОВА ХІМІЯ»

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Харчова хімія» складена для направлення 051701 «Харчові технології та інженерія» ступінь вищої освіти бакалавр // д.т.н., проф. Н.К. чорно; к.т.н., доц. к.т.н. А.І. Капустян, доц. Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни дисципліни «Харчова хімія» складена для для галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Е. А. Антипина – ОНАХТ 2017
 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Харчова хімія» складена для галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельна і ресторанна справа» ступінь вищої освіти бакалавр // д.т.н., проф. Н.К. чорно; к.х.н., доц. Н.А. Денисюк; к.т.н., ас. К.І. Науменко – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни дисципліни «Харчова хімія» складена для для галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельна і ресторанна справа» ступінь вищої освіти бакалавр // д.т.н., проф. Н.К. чорно; к.х.н., доц. Н.А. Денисюк; к.т.н., ас. К.І. Науменко – ОНАХТ, 2016
 • Опорний конспект лекцій з курсу «Харчова хімія» [Електронний ресурс] для студентів напряму підготовки 181 денної та заочної форм навчання. / Н.К. Чорно, А.І. Капустян, Л.С. Гураль – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 40 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Н.А. Денисюк., А.І. Капустян, К.І. Шапкіна- Одеса: ОНАХТ, 2015. – 26 с.
 • Опорний конспект лекцій з курсу «Харчова хімія» [Електронний ресурс] для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / Н.К. Чорно, Н.А. Денисюк, К.І. Науменко – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 45 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» 241 «Готельно-ресторанна справа» для галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання / Н.А Денисюк., А.І. Капустян, К.І. Науменко – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 17 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з курсу «Харчова хімія» для студентів напрямів підготовки 6.051701, 6.140101 денної та заочної форм навчання / укладачі Е.А. Антипина, Н.А. Денисюк, О.І. Капустян. – Одеса: ОНАХТ, 2014 року – 19 с.
 • Харчова хімія. Полісахариди. Навчальний посібник /Н.К. Чорно, Н.А. Денисюк, С.А. Озолина, Е.В. Севастьянова, Л. С. Гураль. – Одеса: Освіта України, 2014. – 222 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Реферати, есе, наукові статті на замовлення з дисципліни «ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ»

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Хімічні і біологічні сенсори» складена для галузі знань для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімічні і біологічні сенсори» складена для галузі знань для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2016
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімічні і біологічні сенсори» [Електронний ресурс]: для студентів ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» ден. і заоч. форм навчання, галузь знань 18 «Виробництво і технології» / С. В. Бельтюкова. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 18 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Замовити розв’язання задач з дисципліни «ХІМІЯ»

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Хімія» складена для направлення 050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», фахове спрямування «Автоматизоване управління технологічними процесами», ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.х.н. Е.В. Малинка – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» складена для галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.х.н. Е.В. Малинка; – ОНАХТ, 2016
 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Хімія» складена для напрямків 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка», професійне спрямування: «Обладнання переробних і харчових виробництв», ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.т.н. С.І. Викуль – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» складена для галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» ступінь вищої освіти бакалавр // доц. к.т.н. С.І. Викуль – ОНАХТ 2017
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Хімія [Електронний ресурс]: для студентів зі спец .: 131 «Прикладна механіка» галузь знань 13 «Механічна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань 13 «Механічна інженерія», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології “галузь знань 15» Автоматизація та приладобудування / С.І. Викуль, Е.В. Малинка; А.М. Цимбалюк – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 17 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Реферати на замовлення з дисципліни «САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ»

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Санітарія і гігієна харчових виробництв і інструментальні методи аналізу» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.х.н., доцент Е.О. Лівенцова. – ОНАХТ 2017
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Санітарія, гігієна харчових виробництв і інструментальні методи аналізу» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к.х.н., доцент Е.О. Лівенцова. – ОНАХТ 2017
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Санітарія і гігієна харчових виробництв і інструментальні методи аналізу» [Електронний ресурс]: для студентів ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технології» ден. і заоч. форм навчання / к.х.н., доцент Е.О. Лівенцова – Одеса: ОНАХТ, 2018. -31 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з дисципліни «Санітарія і гігієна харчових виробництв і інструментальні методи аналізу» [Електронний ресурс]: для студентів ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технології» ден. і заоч. форм навчання / к.х.н., доцент Е.О. Лівенцова.- Одеса: ОНАХТ, 2018. -23 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Контрольні роботи на замовлення з дисципліни «ХІМІЯ ВКУСА, ЗАПАХУ, КОЛЬОРУ»

 • Навчальна програма нормативної дисципліни «Хімія смаку, запаху, кольору» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // до .т.н., доц. Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія смаку, запаху, кольору» за напрямом підготовки 051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія смаку, запаху, кольору» [Електронний ресурс]: для студентів спец. 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ден. і заоч. форми навчання / Л. С. Гураль. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 67 с.
 • Опорний конспект лекцій з курсу «Хімія смаку, запаху, кольору» [Електронний ресурс]: для студентів спец. 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ден. форми навчання / Л. С. Гураль. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 93 с.
 • Методичні вказівки до організації роботи і підготовки до семестрового контролю з курсу «Хімія смаку, запаху, кольору» [Електронний ресурс]: 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») для галузі знань 18 «Виробництво технології« ден. і заоч. форми навчання / Л.С. Гураль, К.І. Науменко. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 15 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Замовити самостійну роботу з дисципліни «БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ»

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Біологічно активні сполуки» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к.т. н., доц. Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічно активні сполуки» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к.т. н., доц. Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біологічно активні сполуки» [Електронний ресурс]: для студентів спец.181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ден. і заоч. форми навчання / Л. С. Гураль. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 60 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експертиза біологічно активних речовин і добавок» [Електронний ресурс]: для студентів спец. 8.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» ден. форми навчання / Л. С. Гураль, Е.В. Севастьянова – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 49 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з курсу «Біологічно активні сполуки» [Електронний ресурс]: 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») для галузі знань 18 «Виробництво і технології» / Л. С. Гураль; К.І. Науменко. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 14 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Замовити практичну роботу з дисципліни «ІСТОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ НАУКИ»

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Історія і методологія харчової науки» складена для підготовки бакалаврів напряму 051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // д.х.н., проф. С.В. Бельтюкова, к.т.н., доц. С.І. Викуль. – ОНАХТ, 2016
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Історія і методологія харчової науки» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к. т.зв., доц. С.І. Викуль. – ОНАХТ 2017
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Історія і методологія харчової науки» [Електронний ресурс]: для студентів спец. 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технології» ден. і заоч. форми навчання «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» / С. І. Викуль. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 14 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Замовити індивідуальне завдання з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології»; ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц Решта С.П .; к.т.н., доц. Шарахматова Т.Є. – ОНАХТ, 2018
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к.т. н., доц. Решта С.П. к.т.н., доц. Шарахматова Т.Є. – ОНАХТ, 2018

Замовити опір матеріалів рішення задач

Написання лабораторної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ХІМІЇ І ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ якості харчових продуктів»

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи хімії і фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» складена для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», ступінь вищої освіти бакалавр // к.т. н., доц. Решта С.П. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Основи хімії і фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» складена для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Товарознавство і торговельне підприємництво»), ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Решта С.П. – ОНАХТ, 2019
 • Конспект лекцій з курсу «Фізіологічні аспекти оцінки якості продуктів» [Електронний ресурс]: для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» ден. і заоч. форм навчання / Решта С.П .; Данилова О.І. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 77 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» [Електронний ресурс]: для студентів проф. напряму підготовки 6.030510 ден. і заоч. форм навчання / Решта С.П .; – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 36 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» [Електронний ресурс]: для студентів проф. напряму підготовки 6.030510 ден. форми навчання / Антипина Е.А., Решта С.П., Терлецька Т.З. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 38 с.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Напишемо дипломну роботу, реферат з дисципліни «Методи контролю якості продукції»

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Методи контролю якості продукції» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Методи контролю якості продукції» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // д .х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2019

Замовити опір матеріалів рішення задач

Виготовлення презентацій в Power Point з дисципліни «ІДЕНТИФІКАЦІЯ І МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації харчових продуктів» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Антипина Е.А.- ОНАХТ, 2018
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації харчових продуктів» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» (освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») ступінь вищої освіти бакалавр // к.т.н., доц. Антипина Е.А.- ОНАХТ, 2019

Замовити опір матеріалів рішення задач 

Замовити дипломну роботу для магістрів

 Дипломні роботи з дисципліни «АКРЕДИТАЦІЯ випробувальних лабораторій ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ВИПРОБУВАНЬ»

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Акредитація випробувальних лабораторій і сертифікація випробування» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // к.т.н., доц. Науменко К.І. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Акредитація випробувальних лабораторій і сертифікація випробування» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // к.т.н., доц. Науменко К.І. – ОНАХТ, 2019

Магістерські роботи з дисципліни «Хімічний склад ПИЩЕВОГО СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Хімічний склад харчової сировини і продуктів харчування» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції »/ / д.т.н., проф. Чорно Н.К. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімічний склад харчової сировини і продуктів харчування» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції »/ / д.т.н., проф. Чорно Н.К. – ОНАХТ, 2019

Замовити опір матеріалів рішення задач

Випускні кваліфікаційні роботи на замовлення з дисципліни «Методологія наукових досліджень»

 • Навчальна програма обов’язкова дисципліна «Методологія наукових досліджень» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // до .х.н., доц. Озолина С.А. – ОНАХТ, 2018
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // до .х.н., доц. Озолина С.А. – ОНАХТ, 2019

Магістерські дисертації на замовлення по дисципліна «ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

 • Навчальна програма обов’язкової дисципліни «Експертиза харчових продуктів» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // до .х.н., доц. Малинка О.В. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Експертиза харчових продуктів» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступені вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // до .х.н., доц. Малинка О.В. – ОНАХТ, 2019

Замовити опір матеріалів рішення задач

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Счетчики
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.