КОРОТКИЙ ЗМІСТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ З КУРСУ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВИХ БУХГАЛТЕРІВ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ПОРАДИ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ

ЗАМОВИТИ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ПО МСФЗ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ З КУРСУ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВИХ БУХГАЛТЕРІВ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Контрольні роботи є підсумковим контролем знань слухачів за курсом «Фінансовий менеджмент» та «Міжнародні стандарти фінансової звітності».

Слухачі забезпечуються контрольними завданнями в електронному та роздрукованому на матеріальних носіях видах.

Протягом періоду навчання слухачі можуть отримувати консультації щодо вирішення та оформлення контрольних робіт у спеціально відведений для консультування час. У разі потреби слухачі можуть отримати консультації викладача у очному режимі, телефоном або електронною поштою через організатора навчання за окрему плату, яка встановлюється організатором навчання.

Контрольні роботи мають бути виконані самостійно у позааудиторний час упродовж періоду навчання. Слухачам при вирішенні контрольних робіт надається можливість використання навчально-методичного матеріалу та додаткової літератури, що надаються організаторами навчання, та інших джерел, якими забезпечені слухачі. Граничний термін здачі контрольних робіт – 10 днів після закінчення навчання за курсом (точна дата здачі контрольних робіт вказується у реєстраційній карті, яку слухачі отримую на останньому занятті).

Складання контрольних робіт проводиться в електронному вигляді.

Під час підготовки до здачі контрольних робіт необхідно дотримуватися наступних правил оформлення:

 • шрифт – Arial, 12 розмір (дозволяються виділення, курсив, підкреслення,

Прописні літери, малі прописні літери);

 • поля – 2 см зверху, 2 см знизу, 3 см ліворуч, 1 см праворуч;
 • нумерація – наскрізна, правий верхній кут;
 • таблиці формуються задопомогою стандартних опцій MS Word чи вставки об’єктів MS Excel;
 • вставка діаграм із використанням додатків MS Excel;
 • під час підготовки контрольних робіт рекомендується використовувати додатки MS Word та MS Excel, які входять до стандартного наборуMicrosoft Office версії 2003 та пізніше;
 • обсяг відповіді на кожну з контрольних робіт не повинен перевищувати 4 машинописні сторінки відповідно до правил, що викладені вище;
 • формат файлу – MS Word – *.doc або *.docx;
 • кількість файлів – 1 (відповіді на контрольні роботи повинні утримуватися в одному документі/файлі);
 • цей файл необхідно надіслати електронною поштою організатору навчання (адреса для відправки контрольних робіт вказується в реєстраційній карті, яку слухачі отримую на останньому занятті);
 • прикладом оформлення контрольної роботи (шрифти, поля, виділення) можуть бути дані рекомендації.

ПОРАДИ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТ

Контрольна робота приймається організатором навчання, про що свідчить підтверджує електронний лист слухачеві на вказану при реєстрації електронну скриньку.

Під час підготовки відповідей до контрольних робіт слухачам рекомендується давати опис у вигляді доповідей від свого імені (якщо Ви є фінансовим директором). Доповіді повинні мати адресата, який зазвичай є або генеральним директором, або директором нефінансового спрямування, або Вашими підлеглими – співробітники фінансової служби.

Відповіді повинні містити стратегічні та тактичні прийоми, які необхідно використовувати при вирішенні поставлених завдань, показники та критерії оцінки ефективності тієї чи іншої тактики досягнення поставленої мети розвитку фірми, обґрунтування вибору.

Розрахункові та аналітичні дані необхідно оформляти у вигляді таблиць. З використанням будь-яких джерел літератури, зокрема. ресурсів Internet, необхідно зробити відповідні посилання на них.

При оцінюванні контрольних робіт Інститут фінансових бухгалтерів використовує такі критерії:

 • послідовність та повнота висвітлення питання, посилання на відповідні стандарти;
 • доречність, суттєвість та ефективність висувних гіпотез та пропозицій вирішення ділових ситуацій;
 • наявність економічного обґрунтування вибору та прийняття управлінських рішень у галузі фінансової діяльності;
 • рівень візуалізації відповіді (наявність таблиць, малюнків, схем);
 • дбайливе оформлення відповідей (застосування шрифтів, виділень, курсивів, підкреслень, малювання діаграм тощо);
 • індивідуальність та індивідуальний/нестандартний підхід при вирішенні ситуацій з відповідним обґрунтуванням;
 • своєчасне здавання контрольних робіт.

ЗАМОВИТИ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ПО МСФЗ

Для оформлення замовлення щодо написання контрольної роботи за міжнародними стандартами фінансової звітності – заповніть таку форму:

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)  Rate this post