Замовити виконання контрольної роботи з БЖД

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання


Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства зараз набула особливої гостроти й актуальності. БЖД вже обговорюється на сторінках газет і журналів, вченими та представниками громадськості і політичними діячами, тобто є об’єктом уваги всіх прошарків суспільства та держави.

Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки. Це відображено у затвердженій 12 березня 2001 року Міністерством освіти і науки України Концепції освіти з напряму „Безпека життя і діяльності людини” та реалізується через вивчення комплексу дисциплін: валеології, екології, охорони праці, ергономіки, цивільної оборони тощо, чільне місце серед яких посідає безпека життєдіяльності, що враховує досвід Європейської системи освіти у сфері ризику,

Складовими БЖД є різноманітні науки про безпеку. У світі велику увагу приділяють вивченню дисциплін, пов’язаних з питаннями безпеки.

До них належать:

 • Гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика;
 • інженерні науки(опір матеріалів, інженерна справа, електроніка);
 • науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка);
 • науки про суспільство (соціологія, економіка, право);
 • природничі (математика, фізика, хімія, біологія).

Інженерні науки, гуманітарні, природничі науки, науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, свого роду основою знань у сфері безпеки життєдіяльності.

Купити контрольну роботу з БЖД у нас просто!

Автори нашого агентства виконують на замовлення модульні контрольні роботи з БЖД. Також ми можемо виконати самостійні та лабораторні роботи з дисципліни «БЖД». Всі рішення завдань і відповіді на питання будуть супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, схемами і ескізами.

Наведені дані будуть відповідати діючим нормативним документам, а недостатні дані для розрахунків будуть самостійно братися з літературних джерел або приймати за даними підприємства з відповідними поясненнями. Тексти відповідей на питання і рішення задач будуть погодженні з графічними матеріалами шляхом цифрового позначення. В кінці кожної контрольної роботи буде вказуватися використана література.

 Замовити контрольні питання з дисципліни «Безпека життєдіяльності»:

 1. Класифікація небезпек
 2. Компоненти Концепції безпеки людини. Небезпечні та шкідливі фактори.
 3. Ризик. Види ризику. Методи оцінки ризику.
 4. Концепція прийнятного (допустимого) ризику.
 5. Системний аналіз небезпек. Аналіз дерева помилок. Дерево причин та небезпек.
 6. Принципи, методи та засоби БЖД.
 7. Класифікація основних форм діяльності людини.
 8. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 9. Литосферні небезпеки. Види. Характеристика.
 10. Гидросферні небезпеки. Види. Характеристика.
 11. Атмосферні небезпеки. Види. Характеристика.
 12. Космічні небезпеки. Види. Характеристика.
 13. Біологічні небезпеки. Види. Характеристика.
 14. Тваринний та рослинний світ. Види. Характеристика.
 15. Механічні небезпеки. Види. Характеристика.
 16. Механічні коливання. Види. Характеристика.
 17. Електромагнитні поля (ЕМП). Види. Характеристика.
 18. Іонізуючі випромінювання. Види. Характеристика.
 19. Електробезпека. Види. Характеристика.
 20. Вибухи і пожежі. Види. Характеристика.
 21. Екстремальні ситуації. Класифікація надзвичайних ситуацій.
 22. Вогнище хімічного ураження (ВХУ)
 23. Вогнище (зона) радіоактивного забруднення
 24. Вогнища ураження природного характеру
 25. Надзвичайні ситуації на транспорті
 26. Законодавство України в сфері БЖД
 27. Надзвичайний стан. Механізм реалізації.
 28. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій   техногенного    та природного характеру за їх рівнями.
 29. Правові засади цивільного захисту населення України.
 30. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 31. Захист населення від інфекційних хвороб.
 32. Охорона праці.
 33. Охорона навколишнього природного середовища.
 34. Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
 35. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 36. Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України.
 37. Основа управління безпекою життєдіяльності в Україні.
 38. Єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій в Україні.
 39. Функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
 40. Перевірка й   оцінка   стану   техногенної    безпеки    потенційно  небезпечних об’єктів господарювання.
 41. Організація роботи з профілактики невиробничого травматизму.
 42. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності.
 43. Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів.
 44. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
 45. Надання першої медичної допомоги (масаж серця, штучне дихання, зупинка кровотеч).
 46. Поведінка громадян та їхні дії в умовах низьких температур.
 47. Правила поведінки громадян під час грози.
 48. Харчові отруєння.   Профілактика   харчових    отруєнь.   Надання                        першої медичної допомоги.
 49. Здоровий спосіб життя людини.
 50. Правила безпеки на транспорті.
 51. Дії громадян    при загрозі стихійного лиха та отриманні інформації про штормове попередження.
 52. Правила безпеки у лісі. Дії громадян від укусів комах, бджіл, змій, отруєння грибами.
 53. Правила безпеки на воді. Умови безпеки. Правила купання. Надання допомоги утопаючим.
 54. Правила поведінки та допомога потерпілому на льоду.
 55. Засоби побутової хімії як джерело небезпеки. Правила поводження.
 56. Тероризм. Правила запобігання випадкам терористичних актів.
 57. Шляхи подолання конфліктних ситуацій.
 58. Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина. Поведінка у випадку нападу грабіжників. Самозахист.
 59. Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина. Поведінка в натовпі.
 1. Заходи запобігання криміногенним ситуаціям. Приводи до затримання громадян працівниками міліції. Права громадянина під час затримання.
 1. Правила безпеки на вулиці, в громадському транспорті, під час подорожі.
 2. Поведінка в екстремальних ситуаціях. ДТП. Аварії на залізниці. Заходи безпеки та правила поведінки під час аварій.
 3. Правила поведінки під час радіаційного забруднення території.
 4. Правила поведінки під час знаходження вибухонебезпечних предметів.

Замовити опір матеріалів рішення задач

5/5 - (1 vote)