Криптографія – найдавніша наука про про шифри, тобто способи перетворення інформації, що дозволяють приховувати її зміст від сторонніх. Криптоаналіз – пошук вразливостей, які дозволять відновити вихідне повідомлення з шифротекста без знання ключа або алгоритму. Криптоаналіз і криптографія разом складають науку криптологію, що вивчає способи шифрування і дешифрування.

Засоби криптографічного захисту держтаємниці досі прирівнюються до зброї. Держава, яка не має можливості захищати дипломатичну, військову і іншу секретну переписку, неминуче програє в боротьбі з конкурентами.

З розвитком електронних комунікацій криптографія стала предметом інтересу більш широкого кола споживачів: виникла необхідність захисту технічних, комерційних, персональних і інших даних, що передаються недержавними організаціями по загальнодоступних каналах зв’язку.

США одна з небагатьох країн світу – може бути таких країн п’ять, або близько того, – де все це розвинене. Причому і в комерційному, і в державному секторі є підприємства та організації, які зберегли спадкоємність школи криптографії з тих часів, коли вона тільки зароджувалася.

Методи і результати різних розділів математики (зокрема, алгебри, комбінаторики, теорії чисел, теорії алгоритмів, теорії ймовірностей і математичної статистики) використовуються як при розробці шифрів, так і при їх дослідженнях, зокрема, при пошуку методів розкриття шифрів. Шифр можна вважати стійким, поки при його дослідженні не виявляються особливості, які потенційно можна використовувати для розкриття шифру. Для користувачів шифру дуже важливо дізнатися, що він ненадійний, раніше, ніж цим зможуть скористатися зловмисники.

Криптографія є багатим джерелом важких математичних задач, а математика – однієї з основ криптографії. Історія показує, що рано чи пізно розвиток математичних методів і техніки призводить до того, що завдання, які здавалися нерозв’язними, вирішуються. Відставання в творчому змаганні математиків різних країн може привести до поразок в економіці, дипломатії і військових операціях.

Зрозуміло, що професійно опанувати основам шифрування та криптографії найкраще в спеціальному навчальному закладі. До того ж сьогодні, факультети, які спеціалізуються на підготовці таких фахівців, існують у багатьох військових і юридичних ВНЗ. А якщо отримання освіти поки не представляється для Вас можливим, оволодіти мистецтвом шифрування даних можна ще й на практиці – пройшовши військову службу в армії.

Галузь знань: “Інформаційні технології”, спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, “Кібербезпека”.

Профільні ВНЗ УКРАЇНИ:

1 Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”

Статус: Державний Адреса: 03056, м. Київ, ул. Верхньоключова, 4 Телефон приймальної комісії: +380971548878, +380936907080

2 Назва університету: Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Назва факультету: Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ)

Код та назва спеціальності: 113 Прикладна математика

Назва спеціалізації: Криптологія

Випускники спеціалізації «Криптологія» виконують різні лабораторні роботи по розробці математичних моделей і технологій захисту інформації.

Під час написання контрольних і самостійних робіт студенти спеціалізації «Криптологія» отримують глибокі знання фундаментальних і прикладних математичних дисциплін, використання сучасних мов програмування і програмного забезпечення для обробки інформації.

За допомогою готових курсових і дипломних робіт набувають практичних навичок з розробки математичних методів, моделей і технологій створення і використання інтегрованих систем захисту інформації та застосування новітніх технологій організації криптографічних систем захисту інформації.

Перерахуємо знання, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки«Криптологія»:

 • Уміння досліджувати стійкість реальних криптосистем;
 • Оцінювати ефективність криптографічних засобів захисту інформації;
 • Приймати тактичні і стратегічні рішення щодо удосконалення та підвищення ефективності математичних методів і алгоритмів криптозахисту.
 • Розробляти і аналізувати алгоритми криптозахисту інформації та її криптоанализа;
 • Розробляти і аналізувати типові кріптосхеми;
 • Розробляти і досліджувати математичні моделі захисту інформації;

В кінці навчання випускники пишуть дипломні роботи та наукові статті за напрямом підготовки «Криптологія». Всі студенти, які успішно захистилися можуть працювати в області математики, статистики та інформаційних технологій, а також мати такі посади:

 1. асистент математика;
 2. математик (прикладна математика);
 3. математик-аналітик з дослідження операцій;
 4. науковий співробітник (математика);
 5. прикладний програміст;
 6. розробник комп’ютерних програм;
 7. фахівець з розробки комп’ютерних програм;
 8. стажист-дослідник;
 9. технік-програміст;

Якщо в процесі навчання у студентів виникають труднощі при виконанні різного роду практичних завдань, то на допомогу прийдуть фахівці нашого агентства «Студік», які якісно і швидко виконую такі види навчальних робіт:

 • Курсові роботи;
 • Написання програм і пояснювальних записок до них;
 • Контрольні роботи;
 • Самостійні роботи;
 • Лабораторні роботи;
 • Дипломні роботи;
 • Вирішення задач;
 • Тези, доповіді на конференції;
 • Реферати;
 • Наукові статті;
 • Презентації в Power Point

Для замовлення студентської роботи переходите по посиланню нижче:

Замовити опір матеріалів рішення задач

Нас знаходять за такими запитами:

Спеціальності по криптографії в вузах України

Вузи академія криптографії України

Спеціальність “криптографія” Спеціальності Криптографія в Україні
спеціальність криптограф Спеціальності Криптографія в вузах України
Кращі вузи по криптографії Спеціальність криптографія України
криптографія вузи Криптографи вуз
Криптографія в вузах Криптографія спеціальність
криптографія вуз Вузи за фахом криптографія

 

5/5 - (1 vote)