Замовити лабораторну роботу з програмування в Польщі, Україні, Білорусії, Казахстані, Латвії

Багатьом студентам важко вивчати комп’ютерне програмування. Вивчення комп’ютерного програмування і теорії алгоритмів включає в себе як отримання теоретичного розуміння, так і навчання розробці програм на практиці.

З цією метою викладачі зазвичай розробляють вправи з програмування для студентів в комп’ютерній лабораторії. Щоб мати можливість поліпшити процес розробки таких вправ, необхідно більш детальне розуміння взаємодії між вивченням теорії і вивченням практики на лабораторних заняттях.

Але, як правило, у більшості студентів виникають труднощі з написанням лабораторних робіт з комп’ютерного програмування. Ось для такого випадку і була створена наша біржа авторів з написання різного роду студентських робіт.

Замовити лабораторну роботу з програмування (Prolog, С ++ та ін.) ви можете в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування С ++ Builder 6 прямо зараз на нашому сайті, натиснувши кнопку «замовити». Ви можете виконувати завдання за допомогою безкоштовного онлайн GCC компілятора C ++ SHELL. Не забудьте перевірити пошту на неї отримаєте повідомлення про реєстрацію.

Замовити роботу

Лабораторні роботи є сполучною ланкою між лекційними заняттями і самостійною роботою студентів. В процесі виконання лабораторних робіт експериментально перевіряються ключові питання курсу «Технології програмування», купуються практичні навички створення програм.

Наша студентська біржа авторів надає допомогу студентам в отриманні практичних навичок роботи з текстами програм на мові С # в середовищі Visual Studio.

У серії лабораторних робіт використовується середовище розробки Visual Studio.NET, яке надає потужні і зручні засоби написання, коригування, компіляції, налагодження і запуску додатків, що використовують .NET-сумісні мови, зокрема, С #.

Під час виконання лабораторних робіт студенти зможуть:

 • розуміти основні елементи .NET Framework і зв’язок С# з елементами платформи;
 • працювати в середовищі розробки Visual Studio;
 • створювати, налагоджувати, компілювати і виконувати програми;
 • створювати і використовувати змінні;
 • використовувати вирази мови;
 • створювати методи;
 • створювати, форматувати і використовувати масиви;
 • знати базові концепції і термінологію об’єктно-орієнтованого програмування;
 • створювати, форматувати і руйнувати об’єкти в програмі;
 • створювати класи та ієрархії класів;
 • визначати операції і події в призначеному для користувача класі;
 • реалізовувати властивості і індексатори;
 • використовувати стандартні і призначені для користувача атрибути.

Як правило, студенти зобов’язані до лабораторного заняття прочитати все методичні вказівки до лабораторної роботи і спробувати виконати її самостійно. Під час лабораторного заняття студент показує викладачеві результати роботи, проводить консультації з питань, які виникли, і завершує роботу.

У разі якщо студенту складно написати самостійно лабораторну роботу з програмування, то він може звернутися в наш сервіс допомоги студентам з дисципліни «Програмування»

Замовити роботу

Захист лабораторної роботи з програмування полягає у виконанні завдання до лабораторної роботи, відповідей на питання по темі лабораторної роботи і внесення деяких змін в тексти програм, які розроблялися в присутності викладача.

Надаємо допомогу студентам в написанні лабораторних робіт з програмування:

Основи розробки алгоритмів і програмування на мові С ++, виконуються в командному режимі середовища С ++ Builder

 • Лабораторна робота: Базові навички роботи з середовищем С ++
 • Лабораторна робота: Створення лінійних програм на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм з розгалуженням на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм з використанням оператора вибору на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення циклічних програм з лічильником на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення циклічних програм з умовою на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм з циклами і розгалуження на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм обробки одновимірних масивів величин мовою С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм обробки двовимірних масивів величин мовою С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм обробки символьних величин мовою С ++
 • Лабораторна робота: Організація структур на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм для обробки функцій на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм з використанням рекурсивних функцій на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм для обробки файлів на мові С ++
 • Лабораторна робота: Створення програм з використанням класів на мові С ++

 Методи роботи в середовищі C ++ Builder із створенням форм і елементів візуального програмування

 • Лабораторна робота: Середовище програмування С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Створення проектів в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Створення програм з циклами (FOR) в середовищі С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Створення програм з умовними циклами (WHILE і DO-WHILE) в середовищі С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Обробка одновимірних масивів в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Обробка двовимірних масивів в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Сортування масиву методом обміну в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Сортування масиву методом вибору в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Сортування масиву методом вставки в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Створення багатофайлових проектів в С ++ Builder
 • Лабораторна робота: Створення програм з використанням структур на мові С ++
 • Лабораторна робота: Файли з даними типу масиви
 • Лабораторна робота: Файли з даними символьного типу
 • Лабораторна робота: Побудова графіків функцій на мові С ++
 • Лабораторна робота: об’єктно-орієнтоване програмування в С ++ Biulder

Якщо у вас мало часу для самостійного виконання лабораторної роботи, то сміливо робіть заявку на нашому сайті.

 

Замовити роботу

5/5 - (1 vote)