📐Вища математика: 📐розв’язання задач, контрольні, самостійні роботи на замовлення

Допомога з вищої математики

Замовити виконання курсових, контрольних, самостійних та домашніх робіт з вищої математики

Замовити опір матеріалів рішення задач

Як відомо в усіх ВУЗах України основне навантаження для студентів перших шматків є математика. Вона присутня в будь-якій сфері навчальної програми і дуже добре розвиває логіку, мислення і тренує мозок. Але при виконанні самостійної роботи бувають такі закручені індивідуальні завдання, що просто самому вирішити не вдасться «ламаючи» голову сидячи над підручниками.

Всі студенти стикалися з готовими домашніми роботами, індивідуальними завданнями і прикладами з вищої математики різної складності, на вирішення яких може піти цілий день, а результат буде невірним. Особливо складно студентам заочникам, так як у них не завжди є можливість звернутися за порадою до викладача. Якщо у студента немає часу і можливості на виконання роботи з вищої математики, то кращий варіант – звернутися за допомогою до фахівців. Такими питаннями займаються тільки професіонали, які швидко і недорого вирішать домашнє завдання, приклади, рівняння, самостійну роботу з математики будь-якої складності на замовлення.

Фахівці агентства «Студік» справжні професіонали, які з радістю допоможуть у вирішенні вашої проблеми. До нас ви можете звернутися за допомогою у вирішенні рівнянь, прикладів, задач, самостійних робіт з вищої математики. Також наші фахівці можуть розкласти на множники, розібратися в розподілу десяткових дробів, розкладанні многочлена на множники, розберуть основні властивості ступенів і багато іншого.

Перелік запитів, за якими ви нас знайшли:

математика онлайн допомога рішення задач з математики на замовлення
рішення задач з вищої математики за гроші рішення вищої математики за гроші
вища математика за гроші математика
рішення задач за гроші завдання з математики Україна
рішення вищої математики на замовлення рішення математичних задач за гроші

У нашому агентстві ви знайдете:

 • Якісно виконане індивідуальне завдання;
 • Прийнятні ціни;
 • Співвідношення ціни та якості;
 • Індивідуальний підхід;
 • Гарантії своєчасного виконання поставленого завдання;
 • Оперативність виконання завдань;

Рішення завдань з математики за допомогою нашого агентства допоможе вам заощадити свій час для відпочинку і налагодити успішність в навчанні. Також ви можете замовити роботу за такими розділами математичної науки: алгебра, геометрія, математичний аналіз (матаналіз), математична логіка, функціональний аналіз, чисельні методи, інтегральні рівняння, теорія ймовірностей, диференціальні рівняння, теорія випадкових процесів, математична фізика, теорія чисел, криптографія і багато інших.

Ми працюємо по всіх містах України: Київ, Харків, Дніпро, Полтава, Одеса, Тернопіль, Суми, Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Вінниця, Рівне, Херсон, Житомир, Луцьк, Запоріжжя, Миколаїв та ін.

Завдяки десятилітньому досвіду агентство «Студік» вміє вирішувати завдання з математичних дисциплін будь-якої складності, і робить свою роботу якісно. Зробіть своє життя простіше: довірте роботу з математики висококласним фахівцям!

Замовити опір матеріалів рішення задач

Вища матема́тика, що входить в навчальний план технічних та деяких інших спеціальних навчальних закладів, включає в себе аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.

Які завдання ми вміємо робити?

Елементи лінійної алгебри
 • Визначники та їх основні властивості. Матриці, операції над ними, обернена матриця.
 • Розв’язання систем лінійних рівнянь методами Ґаусса, Крамера, матричним.
 • Власні числа та власні вектори.
  Скалярні та векторні величини.
 • Геометричні вектори, лінійні операції над векторами.
 • Скалярний добуток векторів.
  Пряма на площині. Різні форми рівняння прямої на площині.
 • Коло, еліпс, гіпербола, парабола. Їх канонічні рівняння та дослідження форми.
 • Площина та пряма в просторі. Поверхні другого порядку. Їх канонічні рівняння.
Елементи аналітичної геометрії
 • Геометричні вектори на площині і в просторі, лінійні операції над ними. Координати вектора.
 • п–мірні вектори та операції над ними.
 • Лінійні простори. Лінійно незалежні системи векторів
 • Лінія на площині. Пряма лінія (векторна та координатна форми).
 • Криві другого порядку та їх властивості.
 • Поверхні у просторі. Пряма і площина у просторі. Поверхні другого порядку.
Вступ до математичного аналізу
 • Множини та дії над ними. Обмежені числові множини.
 • Функції: поняття, графік, основні елементарні функції та їх графіки, взаємнооднозначне відображення.
 • Числові послідовності, границя числової послідовності, ознаки їх існування.
 • Границя функції у точці, нескінченно малі та нескінченно великі функції та їх границі.
 • Неперервність функції у точці та на відрізку, властивості неперервних функцій.
Диференціальне числення функцій однієї змінної
 • Похідна функції, її геометричний, фізичний, та економічний зміст.
 • Основні правила диференціювання.
 • Похідні та диференціали вищих порядків.
 • Теореми про диференційовні функції, правило Лопіталя.
 • Формула Тейлора і її застосування.
Дослідження функції за допомогою похідних
 • Первісна функції та невизначений інтеграл, їх властивості.
 • Основні методи інтегрування.
 • Інтегрування раціональних дробів, деяких ірраціональних виразів та тригонометричних функцій.
Інтегральне числення функції одніеї змінної
 • Первісна функції та невизначений інтеграл, їх властивості.
 • Основні методи інтегрування.
 • Інтегрування раціональних дробів, деяких ірраціональних виразів та тригонометричних функцій.
Визначений інтеграл та його застосування
 • Основні задачі, які приводять до поняття визначеного інтеграла.
 • Поняття інтегральної суми визначеного інтеграла та його властивості.
 • Похідна інтеграла за верхньою границею, формула Ньютона – Лейбніця.
 • Обчислення інтеграла інегруванням частинами та підстановкою.
 • Застосування визначених інтегралів при обчисленні площ плоских фігур, довжин дуг кривих, площі поверхні обертання.
 • Невласні інтеграли першого і другого другого роду.
Функції багатьох змінних
 • Область визначення, границя, неперервність.
 • Частинні похідні, повний диференціал, інваріантність його форми.
 • Скалярні та векторні поля. Похідна за напрямком, градієнт скалярного поля.
 • Частинні похідні та частинні диференціали вищих порядків.
 • Неявні функції, теорема існування.
 • Екстремум функції багатьох змінних, умовний екстремум, метод множників Лагранжа, найбільше і найменше значення функції в області.
Числові ряди
 • Збіжність та сума ряду.
 • Ознаки збіжності числових рядів з додатними членами.
 • Знакозмінні ряди.
 • Абсолютна та умовна збіжність.
Функціональні ряди
 • Степеневі ряди.
 • Теорема Абеля.
 • Розклад функцій у степеневі ряди.
 • Ряд Тейлора.
 • Застосування степеневих рядів до наближених обчислень.

Ряди Фур`є. Розклад функцій у ряд Фур`є

Звичайні диференціальні рівняння
 • Диференціальні рівняння першого порядку.
 • Задача Коші.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Допомога студентам в навчанні

Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

Графік роботи
З 10-00 до 22-00 з ПН по ПТ,
З 10-00 до 16-00 СБ
Неділя - вихідний
А якщо серйозно - сайт працює до останнього відвідувача!!!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.