Зміст:

Допомога студентам з дисципліни «Медична психологія»

Наша компанія виконує на замовлення студентські роботи як терміново, так і недорого. Фахівці напишуть такі види наукових праць:

Замовити опір матеріалів рішення задач

Спеціальність “Медична психологія”

Медична психологія — наука на стику медицини та психології, яка вивчає загальні й окремі психологічні закономірності змін і відновлювання психічної діяльності за різних патологічних станів, при аномаліях розвитку та дезадаптаціях і їх психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, реабілітацію та психопрофілактику.

Вона виходить із психологічних теорій і психологічних методів, розроблених на їх підставі, головна роль яких полягає у вирішенні наукових і практичних проблем, актуальних для медицини.

Американська академія медичної психології визначає медичну психологію як спеціальність, що призначена для проведення розширених діагностичних і клінічних втручань в медичних установах та закладах охорони здоров’я із використанням знань і навичок клінічної психології, психології здоров’я, поведінкової медицини, психофармакології і фундаментальної медичної науки.

Також під медичною психологією розуміють галузь практичної медицини, в якій працюють медичні психологи.

В Україні спеціальність “Медична психологія” входить до переліку медичних спеціальностей, а відповідний спеціаліст має назву лікар-психолог.

Напрями досліджень медичної психології

  • методологія медичної психології; деонтологічні, етичні й організаційні проблеми надання медичної допомоги;
  • патопсихологія: вивчення ролі психологічних чинників в етіології та патогенезі різних психічних розладів, застосування даних патопсихологічних досліджень у диференційній діагностиці різних захворювань, порушеннях психічних процесів і особистості при різних психічних розладах;
  • нейропсихологія: вивчення принципів і методів нейропсихологічної діагностики та відновлювального навчання, структури та динаміки порушень психічних функцій і особистості при локальних і дифузних ураженнях мозку різної етіології:
  • психосоматика: вивчення впливу психічних чинників на психічну діяльність, психосоматичні розлади в структурі різних захворювань, психологічних чинників і механізмів розвитку різних видів адиктивної поведінки;
  • психологія аномального онтогенезу та інволюції: вивчення закономірностей порушень психічної діяльності в дитячому віці, методів психодіагностики аномалій психічного розвитку, психологічних аспектів корекційно-педагогічної та психотерапевтичної роботи з аномальними дітьми, порушень психічних функцій, особистості та поведінки при різних варіантах патологічного старіння;
  • психологічне консультування, психотерапія, психокорекція, психопрофілактика, психогігієна та судово-психологічна експертиза — система, принципи, методи.

Когнітивна психологія

Педагогічна психологія

Як замовити роботу з медичної психології

Купити академічну роботу з гарантією безкоштовного доопрацювання ви можете прямо зараз. Для цього оформіть замовлення на нашому сайті, вказавши всі необхідні вимоги.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Rate this post