Допомога студентам по нафтохімії, нафтопереробки, процесам і технологіям

Практично всі предмети, які ми використовуємо в нашому житті, є хімічною продукцією. Всі ми неодноразово стикалися з різними барвниками, миючими засобами, мастилами, розчинниками, гумою, пластмасою та іншими матеріалами. Всі ці продукти створені за допомогою нафтохімічної переробки. Нафтохімічна промисловість або нафтохімія – це комплексна наука, що вивчає хімічну переробку природної нафти. Це найактуальніша галузь добувної промисловості.

Нафтохімія охоплює такі розділи:

  • Хімія вуглеводнів;
  • Хімічні технології (нафтохімічний синтез);
  • Хімічна переробка нафти і газу.

Сучасна нафтохімія займається вивченням складу, будови і властивостей вуглеводнів та гетероатомних компонентів нафти. Оскільки нафта має складний хімічний склад, здобуту сиру нафту не відразу використовують на виробництвах. Спочатку визначають способи перегонки і кількість отриманої продукції в лабораторних умовах. Після чого проводиться поділ сировини на бензин, гас, парафін, мазут, газойль та інші компоненти.

Нафтохімія займається вивченням закономірностей компонентного складу нафти, створенням нових наукових методів збільшення нафтохімічних продуктів, розробкою геоінформаційних систем по геології і нафтохімії, вирішенням екологічних проблем нафтохімії і нафтопереробці. До найважливіших нафтохімічних продуктів відносять: етилен, пропілен, ацетон, бензол, синтетичні кислоти, феноли, синтетичний каучук, латекс, шини, технічний вуглець.

Випускник, який отримав кваліфікацію інженера-хіміка-технолога, зможе застосовувати свої знання в наукових, проектних організаціях, на підприємствах нафтохімічної та органічної переробки. За весь час свого навчання майбутній фахівець стикається з різними труднощами. Велика кількість інформації створює проблему зі своєчасним написанням рефератів, доповідей, самостійних робіт, есе, тез по нафтохімії.

Агентство «Студік» напише для вас будь-яку студентську роботу під замовлення. Якщо вам потрібно швидко вирішити завдання, рівняння, зробити лабораторну роботу або практичне завдання, то наші фахівці швидко нададуть правильне рішення. У нашому агентстві ви можете замовити якісне написання диплома, дисертації, розрахунково-графічної роботи або наукової статті англійською мовою.

Замовити опір матеріалів рішення задач

 

 

5/5 - (12 votes)