Наукова стаття з кримінального права на замовлення – studik.kiev.ua

Замовити опір матеріалів рішення задач

Юридична допомога студентам з написання наукових статей та тез

Юридична допомога (консультація) – загальний термін для визначення професійних порад з правових питань.

Назва «юридична консультація» надано також обласним колегіям адвокатів, які представляють правову допомогу населенню даної адміністративної одиниці (району, міста або населеного пункту).

Адвокати відстоюють інтереси клієнтів з кримінального та цивільного права, виставляють відповідні довідки і складають документи для суду; також беруть участь в слідстві і суд.

Склад і місце діяльності юридичної консультації визначає президія обласної колегії адвокатів. Нею керує завідувач, поставлений президією колегії адвокатів.

Багатьом адвокатам для підвищення кваліфікації потрібні наявність наукових статей з кримінально-процесуального права в журналах.

Юридична допомога з написання статей і тез з кримінального права

Наша компанія професійно займається написанням таких наукових статей з кримінального права під замовлення. Ми пишемо наукові статті з кримінального права, як для студентів, так і для наукових співробітників.

Теми для наукових статей з юриспруденції найрізноманітніші. Ви можете нам скинути свою назву або ми вам самі підберемо ту, яка буде цікава для публікації в міжнародних журналах.

У статтях можуть бути розглянуті будь-які проблеми з кримінального права. Використовуємо велику кількість джерел літератури. Всі статті перевіряються на плагіат. Так що можете бути впевнені, що ваша наукова статтю з правознавства буде написана з високим рівнем унікальності. Намагаємося писати статті з рівнем оригінальності не нижче 75%.

Популярні теми опублікованих статей з кримінального права:

 • Уявна оборона в кримінальному праві держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: особливості законодавчої регламентації.
 • Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за сприяння терористичній діяльності в формі фінансування тероризму.
 • Обставини, що виключають кримінальну відповідальність за злочини, що вчиняються посадовими особами.
 • Примусові заходи виховного впливу – форма реалізації кримінальної відповідальності.
 • Свобода волі і суб’єктивні ознаки складу злочину.
 • Кримінально-правова характеристика суб’єкта знищення або пошкодження лісових та інших насаджень.
 • Ненасильницькі статеві злочини в країнах СНД.
 • Система покарань в КК РРФСР 1922, 1926 і 1960 рр.
 • До питання про функції складу злочину.
 • Зміни кримінального закону і кваліфікації злочинів.
 • «Злочини ненависті» в кримінальному законодавстві держав сім’ї загального права (Великобританія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія).
 • Кримінальний кодекс Республіки Ірак: характеристика Загальної частини.
 • Зміни і доповнення кримінального закону як засобу підвищення ефективності його застосування.
 • Питання посилення відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв.
 • Про співвідношення понять примусової і рабської праці і деякі проблеми кваліфікації використання рабської праці.
 • Умови, мотиви і підстави затримання особи за підозрою у скоєнні злочину.
 • Угон і захоплення судна повітряного або водного транспорту: порівняльно-правовий аспект.
 • Юридична сила рішень конституційного суду України з питань кримінального права.
 • Про правову природу і перспективи інституту звільнення із застосуванням примусових заходів виховного впливу.
 • Заходи кримінально-правового характеру в законодавстві Китаю і мусульманських держав.

Також у нас ви можете купити статті і тези з таких дисциплін:

Авторське право Міжнародний процес
Адвокатура Міжнародне кримінальне право
Адміністративне право Міжнародне приватне право
Арбітражний процес Міжнародне економічне право
Банківська право Муніципальне право
Банкрутство Податкове право
Валютне право Спадкове право
Військове право Нотаріат
Громадянський процес Оперативно розшукова діяльність (ОРД)
Цивільне право Правоохоронні органи
Договірне право Підприємницьке право
Житлове право Прокурорський нагляд
Захист прав споживачів Римське право
Земельне право Сімейне право
Виборче право Соціологія права
Виконавче право Страхове право
Історія держави і права України Судова влада в Україні
Історія держави і права зарубіжних країн (ІДПЗК) Судова експертиза
Історія політичних і правових навчань (ІППН) Митне право
Інформаційне право Теорія держави і права
Комерційне право Теорія доказів
Конституційне право України (КПУ) Транспортне право
Конституційне право зарубіжних країн (КПЗК) Трудове право
Корпоративне право Кримінально-виконавче право (КВП)
Криміналістика Кримінальний процес
Кримінологія Фінансове право
Логіка Цінні папери
Міжнародне право Екологічне право
Міжнародне адміністративне право Ювенальне право
Міжнародне гуманітарне право Юридична психологія

Замовити написання статей з кримінального права

Замовити опір матеріалів рішення задач

Пошукові запити, за якими знаходиться наша сторінка:

 • Принципи кримінального права;
 • Поняття кримінального права;
 • Цивільне право;
 • Юридична допомога;
 • Замовити наукову статтю;
 • Купити наукову статтю.
 • Замовити тези;
 • Купити тези.
5/5 - (1 vote)