Завдання з математичного аналізу для самостійної роботи студентів С. А. Кривошея, Н. В. Майко

Призначено допомогти студентам у їхній самостійній роботі над вивченням нормативного курсу “Математичний аналіз“. Розділи (модулі) посібника відповідають основним темам курсу в першому семестрі. Додатки містять матеріали для підготовки до підсумкових модульних контрольних робіт та іспиту, а також приклади розв’язування задач і додаткові задачі.
Викладено базові теоретичні відомості до кожного розділу, методичні поради. Наведено понад 1000 задач для самостійного розв’язування.
Для студентів радіофізичного та фізичного факультетів і викладачів, які керують самостійною роботою студентів.

Математичний аналіз С. А. Кривошея, Н. В. Майко
5/5 - (1 vote)