Неорганічна хімія відноситься до однієї з галузей загальної хімії. Ця наука вивчає сполуки хімічних елементів як простих, так і складних речовин (за винятком органічних речовин вуглецю). Раніше вона мала назву мінеральна хімія. Ця назва характеризує науку як вивчення головним чином твердих речовин, які входять в світ неживої природи. Аналіз природних неорганічних речовин дозволив відкрити всьому світові велику кількість елементів, перш за все мінералів. Періодичний закон Д.І. Менделєєва є основою неорганічної хімії.

Неорганічна хімія займається вивченням властивостей, з’єднань і хімічних реакцій речовин, взаємозв’язок їх будівель, розробкою методів отримання неорганічних матеріалів, а також розробкою методів синтезу і глибокого очищення неорганічних речовин. Неорганічну хімію поділяють на кілька розділів:

  • Неорганічна хімія солей і іонних сполук;
  • Геохімія – хімія навколишнього природного середовища і ресурсів;
  • Біонеорганічна хімія – хімія природних копалин;
  • Синтетична хімія – хімія речовин, отриманих без участі природних матеріалів;
  • Промислова хімія – робота з речовинами в науково-дослідних цілях або в масштабах промисловості (видобуток неорганічних матеріалів).

Неорганічні хіміки  мають великий вибір областей діяльності. Вони займаються розробкою методів відновлення матеріалів на молекулярному рівні, видобутком сировини, пошуком нових систем неорганічних з’єднань і багато іншого.

Під час навчання студенти займаються практичними заняттями, досліджують хімічні процеси, обчислюють закономірності і проводять різні випробування. Також вони проводять хімічні експерименти, займаються розробкою нових матеріалів із заданим хімічним складом, проводять хімічний і фізико-хімічний аналіз нафтопродуктів, стали, металевих сплавів, кислот і солей.

Агентство професійної допомоги студентам «Студік» пропонує свою допомогу в написанні контрольних, рефератів, доповідей, вирішенні завдань і тестів з неорганічної хімії. Якщо ви зіткнулися з труднощами в навчанні і вам не вистачає часу на виконання студентських робіт, то в нашому агентстві ви можете отримати спеціалізовану консультацію. У нас ви без проблем можете замовити дипломну, курсову, науково-дослідницьку роботу, презентацію або дисертацію англійською мовою.

Замовити опір матеріалів рішення задач