Олігофренопедагогіка, дефектологія і логопедія: реферати, дипломні роботи, курсові, контрольні роботи на замовлення.

Зміст:

Спеціальність олігофренопедагогіка у ВНЗ. 1

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА. ЛОГОПЕДІЯ». УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.. 2

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДЕФЕКТОЛОГА У КПНУ НА ФАКУЛЬТЕТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ. 2

Логопедія у КПНУ – це спеціальність, важливість якої підтверджується суспільними запитами уже котре десятиліття. 3

Приватна практика за спеціальністю «Логопедія, Спеціальна психологія, Олігофренопедагогіка» в Україні 4

Де можна працювати?. 5

Допомога студентам з олігофренопедагогіки. 5

Олігофренопедагогіка – це така галузь дефектології, Яка вивчає проблеми виховання і навчання розумово відсталих людей і питання їх соціальної реабілітації.

Олігофренопедагогіка є педагогічною наукою. Предметом олігофренопедагогіки є теорія і практика навчання, виховання, соціальна адаптація та реабілітація, інтеграція в соціум школярів з порушеннями інтелекту.

Завдання олігофренопедагогіки:

 • розкриття значення виховання в корекційному розвитку розумово відсталої дитини;
 • вивчення закономірностей психічного розвитку розумово відсталих;
 • розробка змісту методів, прийомів, засобів навчання і виховання людей, які страждають порушеннями інтелекту та організація їхнього життя в спеціальних установах.

Спеціальність олігофренопедагогіка у ВНЗ

Бути гарним педагогом може тільки людина, яка поєднує любов і повагу до дитини з глибокими професійними знаннями. А навчати доводиться всяких: жвавих і задуманих, здібних і таких, яким треба пояснювати матеріал декілька разів, здорових і тих, які мають певні проблеми зі здоров’ям. Для навчання дітей з вадами фізичного або розумового розвитку треба мати, крім доброї душі, ще й спеціальні знання.

Державна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку набула особливого значення після ратифікації Україною у 2009 році Конвенції ООН про права інвалідів. В умовах реалізації в Україні європейських освітніх стандартів все більша увага приділяється організації навчання дітей з особливими потребами у колі однолітків у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА. ЛОГОПЕДІЯ». УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На виконання Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом МОН України від 01.10.2010 № 912, Ужгородський національний університет з 1 вересня 2016 року на факультеті здоров’я людини розпочинає підготовку фахівців зі спеціальності «Спеціальна освіта» за спеціалізацією «Олігофренопедагогіка. Логопедія».

Абітурієнтам, що вступатимуть на 1-й курс, слід пройти ЗНО з таких предметів:

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • на вибір абітурієнта – історія України, математика або ж хімія.

Абітурієнти, що вступатимуть на освітній ступінь спеціаліста, складатимуть фаховий іспит за програмою бакалаврату та іспит з іноземної мови.

Випускники спеціальності «Спеціальна освіта» володітимуть компетентностями у корекційному навчанні дітей із затримкою розумового розвитку, розумовою відсталістю, із важкими порушеннями мовлення та нестабільним емоційним станом.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДЕФЕКТОЛОГА У КПНУ НА ФАКУЛЬТЕТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Також здобути спеціальність дефектолога можна на ФАКУЛЬТЕТІ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (КПНУ).

Диплом Кам’янець-Подільського національного університету визнається та прирівнюється до диплома про вищу освіту Республіки Польща.

Кафедра логопедії та спеціальних методик є складовою факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. За участі викладачів кафедри ведеться підготовка фахівців освітніх рівнів «бакалавр», та «спеціаліст» за спеціальностями «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія», «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія», а також освітнього рівня «магістр» за спеціальностями: «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка», «Корекційна освіта. Логопедія».

На факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології діє прийом до аспірантури зі спеціальності 13.00.03 — «Корекційна педагогіка». Під керівництвом членів кафедри логопедії та спеціальних методик було підготовлено та успішно захищено чотири дисертаційні дослідження.

На факультеті можна отримати другу вищу освіту за спеціальностями і спеціалізаціями: «Корекційна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія», «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія», «Корекційна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія». Читання дисциплін за цими спеціальностями також забезпечується членами кафедри.

Як показують результати проведеного опитування випускників, які отримали освіту за переліченими спеціальностями 84% з них успішно працевлаштовані і реалізують себе за обраними спеціальностями.

Логопедія у КПНУ – це спеціальність, важливість якої підтверджується суспільними запитами уже котре десятиліття

Кафедра логопедії та спеціальних методик відповідає за фахову підготовку логопедів.

Логопедія – це спеціальність, важливість якої підтверджується суспільними запитами уже котре десятиліття. Адже правильне, повноцінне мовлення у громадян (малюків, школярів чи старших осіб) є одним із фундаментальних засобів пізнавального розвитку, особистісного, соціального, професійного.

Здобуваючи логопедичну освіту, можна впевнитись у тому, що професія логопед завжди матиме практичну реалізацію, оскільки усвідомленість громадянами важливості якісного, правильного мовлення у дітей зростає неупинно.

Студенти матимуть змогу опанувати теоретико-практичними навичками роботи вчителя-логопеда, оволодіти специфічними уміннями альтернативної комунікації та технологіями логопедичної роботи з дітьми раннього віку (до 3-х років).

Здобуття освіти за спеціальністю «Логопедія» пов’язане із засвоєнням широкого кола психологічних та медичних знань, а також з розвитком творчих компетентностей.

Спеціальність «Логопедія» у КПНУ пропонується у поєднанні з додатковою спеціалізацією – «Спеціальна психологія», або ж представлена як додаткова спеціалізація у структурі підготовки фахівців-олігофренопедагогів. Таким чином розширюється спектр професійних навичок, а головне – з’являються додаткові можливості майбутнього працевлаштування випускників.

Випускники спеціальності «Логопедія. Спеціальна психологія» можуть бути працевлаштовані на таких посадах в державних та приватних закладах:

 • Логопед освітніх закладів (загальноосвітніх дошкільних та шкільних закладів, спеціалізованих освітніх дошкільних та шкільних закладів для дітей з різними вадами психофізичного розвитку, в тому числі навчально-реабілітаційних центрів, центрів соціальної реабілітації)
 • Логопед медичних закладів (поліклінічні дитячі відділення, неврологічні відділення лікарень стаціонарного перебування, реабілітаційних центрів)
 • Вчитель молодших класів спеціальних шкіл для дітей з порушеннями мовлення
 • Вихователь спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями мовлення або окремих логопедичних груп при масових дошкільних закладах, вихователь шкіл для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку
 • Логопед-консультант та консультант-спеціальний психолог психолого-медико-педагогічних консультацій
 • Асистент вчителя інклюзивних класів у загальноосвітніх школах
 • Спеціальний психолог спеціальних та загальноосвітніх закладів

Приватна практика за спеціальністю «Логопедія, Спеціальна психологія, Олігофренопедагогіка» в Україні

Наявність диплому за спеціальністю «Логопедія. Спеціальна психологія», «ОлігофренопедагогікаЛогопедія» є підставою для отримання ліцензії на надання освітніх послуг і здійснення приватної практики.

Сьогодні в Україні зростає довіра до послуг приватних фахівців, зокрема логопедів. В умовах приватного логопедичного кабінету створюються належні умови для індивідуальної роботи з максимальним урахуванням здібностей та можливостей дитини, здійснюється пряме консультування батьків.

Логопед приватного закладу працює на запит батьків щодо підготовки дитини до навчання у школі, щодо супроводу початкового навчання дітей (допомагає долати труднощі опанування читання і письма)

Саме логопед приватного закладу надасть виїзну допомогу дітям раннього віку (до 3-х років), які потребують перебування в звичних (домашніх) умовах.

Випускники спеціальності «Олігофренопедагогіка. Логопедія», які бажають працювати за фахом «Логопедія», можуть претендувати на працевлаштування на таких посадах:

 • Вихователь у спеціальних дошкільних закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку
 • Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог, логопед) у спеціальних дошкільних та шкільних закладах,
 • Вчитель-дефектолог, консультант психолого-медико-педагогічних консультацій
 • Асистент вчителя інклюзивних класів у загальноосвітніх школах

Де можна працювати?

Фахівці цієї спеціальності зможуть працювати:

 • асистентом учителя в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;
 • вчителем індивідуальної форми навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • вчителем розвитку мовлення;
 • вчителем спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • вчителем спеціальних шкіл для дітей з вадами розумового розвитку;
 • консультантом психолого-медико-педагогічної консультації.
 • логопедом дошкільного навчального закладу та логопедичного пункту;

Вони також зможуть надавати логопедичну допомогу дорослим з розладами мовлення чи після захворювань на етапі реабілітації.

Запрошуємо здобути фах спеціаліста-дефектолога на факультеті здоров’я людини, щоб мати перспективну і благородну професію, в якій є потреба на сучасному ринку праці.

Допомога студентам з олігофренопедагогіки

Щоб отримати професію дефектолога або логопеда в вищих навчальних закладах вивчають таку дисципліну як «олігофренопедагогіка». При вивчені цієї дисципліни студенти пишуть різного роду реферати, контрольні та дипломні роботи.   Якщо ви навчаєтеся в одному з вузів, де вивчають олігофренопедагогіку і не маєте часу на написання курсової роботи або презентації, то ви можете замовити студентську роботу у нас.

Для замовлення дипломної роботи, курсової, наукової статті, лабораторної роботи з олігофренопедагогіки чи логопедії звертайтеся да нашого онлайн сервісу.

Замовити наукову статтю або дипломну роботу з олігофренопедагогіки дуже зручно, якщо правильно заповнити форму замовлення нижче:

Замовити опір матеріалів рішення задач

 

5/5 - (1 vote)