Основні принципи фізичної хімії включають в себе:

 1. Закон збереження енергії: енергія не може бути створена або знищена, а лише перетворена з однієї форми в іншу.
 2. Закон масової дії: швидкість хімічної реакції пропорційна концентрації реагентів.
 3. Закон стаціонарності: в стаціонарному стані хімічні процеси протікають зі сталою швидкістю та без зміни загальної концентрації реактивів.
 4. Закон Дальтона: сумарний тиск суміші газів дорівнює сумі тисків кожного газу окремо.
 5. Закон Генрі: розчинність газу в рідині пропорційна парціальному тиску газу над рідиною.
 6. Закон Рауля: паровий тиск компонента в розчині пропорційний його мольній долі в розчині та паровому тиску чистого компонента.
 7. Закон Оствальда: хімічна рівновага між реагентами та продуктами реакції залежить від температури та концентрації реактивів.
 8. Закон Гіббса: зміна ентропії системи залежить від температури та тиску.

Ці принципи лежать в основі більшості теоретичних та експериментальних досліджень в фізичній хімії та допомагають зрозуміти основні закономірності хімічних процесів.

Якщо вам потрібна допомога з виконанням завдань по фізичній хімії, то ви можете замовити різні задачі та контрольні роботи у наших спеціалістів:

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)
  Rate this post