Індивідуальне завдання на практику

Замовити індивідуальне завдання на практику

Важливим етапів студентського життя є практика, прохідна по завершенню одного з курсів навчання, або в якості підготовки до атестації (наприклад, перед захистом диплома).

Зокрема, виділяють виробничу, навчальну та переддипломну практику. При відправці студента складається розпорядчий акт, в якому міститься необхідна інформація про закріплення того, хто навчається за будь-якої організацією. Що стосується термінів і видів здійснюваної діяльності, то вони регламентуються індивідуальним завданням, що видаються практиканту.

Індивідуальне завдання для кожного студента встановлює кафедра відповідно до теми дипломної роботи студента. Воно виконується в ході проходження виробничої практики на конкретних матеріалах підприємства, що є базою практики.

Зміст індивідуального завдання визначається керівником дипломної роботи напередодні виробничої практики. В якості теми індивідуального завдання може бути передбачено поглиблене дослідження і аналіз окремих найбільш важливих питань, пов’язаних з темою дипломної роботи, з тематикою НДР кафедри або з індивідуальними науковими дослідженнями студента.

Індивідуальне завдання оформляється окремо від звіту по виробничій практиці, його обсяг повинен становити 10 сторінок машинописного тексту.

Якість виконання індивідуального завдання враховується при оцінці підсумків практики.

Виконуємо індивідуальні завдання для всіх видів практики

Державне і муніципальне управління (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)

Державне і муніципальне управління (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Менеджмент (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)

Менеджмент (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Управління персоналом (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Прикладна інформатика (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)

Прикладна інформатика (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (технологічну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (педагогічну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Прикладна математика (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)

Прикладна математика (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (технологічну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (педагогічну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Соціологія (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Економіка (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику  з бухобліку (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); профіль – Державне регулювання економіки
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); профіль – Економіка організацій і підприємств
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); профіль – Фінанси і кредит
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); профіль – Державне регулювання економіки
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); профіль – Економіка організацій і підприємств
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); профіль – Фінанси і кредит
 • Індивідуальне завдання виробничу практику (науково-дослідницьку роботу); профіль – Державне регулювання економіки
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу); профіль – Економіка організацій і підприємств
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу); профіль – Фінанси і кредит

Економіка (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Юриспруденція (бакалаврат)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); державно-правової профіль
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); цивільно-правової профіль
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); кримінально-правової профіль
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); державно-правової профіль
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); цивільно-правової профіль
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); кримінально-правової профіль

Юриспруденція (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (Цивільне право)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (Правове забезпечення державної і муніципальної служби)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (Юридичне забезпечення національної безпеки)
 • Індивідуальне завдання на переддипломну практику (Цивільне право)
 • Індивідуальне завдання на переддипломну практику (Правове забезпечення державної і муніципальної служби)
 • Індивідуальне завдання на переддипломну практику (Юридичне забезпечення національної безпеки)
 • Індивідуальне завдання на науково-дослідну роботу (Цивільне право)
 • Індивідуальне завдання на науково-дослідну роботу (Правове забезпечення державної і муніципальної служби)
 • Індивідуальне завдання на науково-дослідну роботу (Юридичне забезпечення національної безпеки)

Фінанси і кредит (магістратура)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на переддипломну практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Правове забезпечення національної безпеки (спеціалітет)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); Державно-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); Цивільно-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності); Кримінально-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); Державно-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); Цивільно-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику); Кримінально-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу); Державно-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу); Цивільно-правова спеціалізація
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу); Кримінально-правова спеціалізація

Економічна безпека (спеціалітет)

 • Індивідуальне завдання на навчальну практику (практику по отриманню первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (практику по отриманню професійних умінь і досвіду професійної діяльності)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (переддипломну практику)
 • Індивідуальне завдання на виробничу практику (науково-дослідницьку роботу)

Будь-яке завдання на практику складається таким чином, щоб його виконання поповнювало професійний кругозір студента, вимагало застосування отриманих у вузі теоретичних знань для вирішення реальних питань, що виникають в ході роботи підприємства.

Індивідуальні завдання для студентів старших курсів, як правило, містять доручення на проведення елементів наукового дослідження, яке необхідно для написання ВКР і, крім того, розвиває вміння творчо підходити до пошуку відповідей на практичні виробничі питання.

Замовити опір матеріалів рішення задач

Допомога студентам в навчанні

Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

Графік роботи
З 10-00 до 22-00 з ПН по ПТ,
З 10-00 до 16-00 СБ
Неділя - вихідний
А якщо серйозно - сайт працює до останнього відвідувача!!!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.