Науково-дослідницька робота (НДР)

Науково-дослідницька робота (НДР) на замовлення

Науково-дослідницька робота (скорочена назва – НДР) – це така наукова робота, яка пов’язана з проведенням досліджень, науковим пошуком, експериментами з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, Встановлення закономірностей, що виявляються в природі і в суспільстві, наукових узагальнень, наукового обґрунтування проектів.

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є основним засобом підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, які здатні застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-технічного прогресу.

Разом з багатьма завданнями вищої школи на сучасному етапі її розвитку по професійній підготовці студентів однієї з головних є задача розвитку науково-дослідної роботи студентів (НДРС) як найбільш продуктивною форми підготовки фахівців.

НДРС сприяє розвитку наукового кругозору, індивідуальних здібностей, дослідницьких навичок, наукової інтуїції, творчого підходу до сприйняття знань для реалізації їх в практиці своєї майбутньої роботи, що є основною метою науково-дослідної роботи студентів.

На поточний момент НДРС вузу є комплексною, цілеспрямованою і обґрунтованою системою. Існуючі форми в системі НДРС дають можливість кожному студенту освоїти за період навчання у вузі комплекс різних видів творчої діяльності, який дозволить майбутнім фахівцям вносити в свою роботу елемент наукового підходу, виробляє прагнення постійного поповнення і вдосконалення знань для поліпшення професійної діяльності.

НДРС є продовженням і поглибленням навчального процесу і організовується безпосередньо на кафедрах інституту. Наукова робота студентів включається в загальний план роботи кафедри і вузу. Opганізуется вона в різних формах за двома напрямками:

 1. Навчально-дослідна робота студентів (НДРС), що включається в навчальному процесі;
 2. Науково-дослідна робота студентів (НДРС), що виконується у позанавчальний час.

НДРС розглядає: виконання різних практичних завдань, лабораторних робіт, дипломних і курсових робіт, що містять елементи наукових досліджень; завдання науково-дослідного характеру під час педагогічної та організаційної практики.

В процесі навчання студенти проходять етапи творчої підготовки. На першому етапі на 1 і 2 курсах навчання здобуваються вміння і навички НДР, які передбачені навчальним планом. А саме здійснюється загальнонаучна підготовка: введення в процесі навчання елементів дослідження при написанні лабораторних і практичних робіт, виконання рефератів при підготовці до семінарських занять. Наприклад, складання рефератів наукової літератури вчить аналізувати, оцінювати і виділяти головне в досліджуваної літературі; семінарські заняття ефективно сприяють підвищенню наукової ерудиції студента; беручи участь в них, студенти вчаться дискутувати, аргументовано захищати свої погляди, виробляють вміння вибирати проблемну наукову тематику, орієнтуватися в спеціальній науковій літературі.

На другому етапі – наукова робота студентів третіх, четвертих і п’ятих курсів завершує формування студентів-дослідників. На цьому етапі величезну роль в успіху НДРС грає особиста зацікавленість.

Однією з особливих форм організації студентської наукової діяльності в навчальному процесі є дипломна і курсова роботи, при виконанні яких відбувається сильна активізація діяльності студентів.

Курсова робота – це таке наукове дослідження, в якому здійснюється перехід від простих методів дослідження до більш складних. Це основа для подальшого поглибленого дослідження, яке може перетворитися в дипломну роботу.

Дипломна робота – це така самостійна наукова розробка, що включає всі знання, отримані в процесі роботи студентів в різних формах науково-дослідної роботи. Дипломні проекти є самостійним дослідженням.

У процесі підготовки дипломних і курсових проектів робіт студенти зобов’язані оволодіти наступними навичками і вміннями проведення наукового дослідження:

 • аналізувати літературні джерела;
 • аналізувати самостійно отримані результати досліджень;
 • використовувати методи наукового дослідження, математичної статистики при обробці результатів дослідження та отримання достовірних результатів;
 • методично правильно ставити експеримент;
 • узагальнювати їх і формулювати висновки, а також робити практичні рекомендації.
 • ставити самостійно завдання дослідження;

Характерна особливість системи НДРС – це органічна єдність форм науково-дослідної роботи студентів (як навчальних, так і позанавчальних) в період навчання у вузі.

Науково-дослідна робота студентів, яка виконується поза рамками навчального процесу, здійснюється у вигляді роботи в студентських наукових гуртках (СНГ), студентському науковому товаристві (СНТ), бюро перекладів, реферативному або студентському бібліографічному бюро, участі у виконанні робіт з госпдоговірної тематики та роботах за договорами про творчу співдружність.

Отже, в даний час, науково-дослідницька робота студентів є методично обґрунтованою системою підвищення рівня підготовки та виховання фахівців.

Останні роботи:

корпоративний імідж

Для замовлення будь-якої науково-дослідної роботи переходьте за посиланням нижче:

Замовити опір матеріалів рішення задач

Разом з “Замовити ндр” студенти часто шукають:

 • науково дослідна робота студентів презентація;
 • науково-дослідна робота студентів реферат
 • науково-дослідницька робота зі студентами
 • науково дослідницька діяльність це
 • структура студентської наукової роботи
 • зміст і методику науково-дослідної роботи студентів на різних етапах навчання у внз.
 • статистичний аналіз у науково дослідницькій роботі студентів
 • дати характеристику загальним вимогам оформлення результатів науково дослідної роботи
Допомога студентам в навчанні

Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

Графік роботи
З 10-00 до 22-00 з ПН по ПТ,
З 10-00 до 16-00 СБ
Неділя - вихідний
А якщо серйозно - сайт працює до останнього відвідувача!!!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.