Курсовий проект з процесів і апаратів харчових виробництв складається із пояснювальної записки та графічної частини.

 Пояснювальну записку оформляють, як правило, за такою схемою:

Вступ.

1.Описування проектованого апарата (машини, установки).

2.Місце і призначення проектованого апарата (машини, установки) в технологічній схемі.

3.Розрахунки.

3.1.Матеріальнийѝ баланс (розрахунок кількості та складу продуктів).

3.2.Тепловий розрахунок.

3.2.1.Тепловий баланс.

3.2.2.Розрахунок основних робочих параметрів (витрати теплоти, ви-трати пари, коефіцієнта теплопередачі, середньої різниці температур, пло-щі поверхні теплопередачі тощо).

3.3.Конструктивний розрахунок.

3.4.Гідравлічний розрахунок.

3.5.Механічний розрахунок.

3.6.Розрахунок теплової ізоляції.

4.Техніко-економічні показники роботи апарата.

5.Умови безпечної експлуатації спроектованого апарата і питання екології.

Список використаної літератури.

Механічний розрахунок (підрозділ 3.5) виконують тільки студенти спеціальності  «Обладнання переробних і харчових виробництв». Залежно від теми проекту третій розділ «Розрахунки» доповнюють новими підрозділами або вилучають з нього відповідні підрозділи. Так, у разі проектування фільтрувального обладнання з розрахунків вилучають підрозділи 3.2,ѝ 3.4,ѝ 3.6, але доповнюютьіншими, специфічними для конкретного типу фільтра.

Пояснювальну записку оформляють на основі виконаних розрахунків та креслень

Замовити опір матеріалів рішення задач
Пошук за схожими запитами:

  • замовити курсову роботу;
  • замовити бізнес план;
  • замовити презентацію;
  • замовити контрольну роботу;
  • замовити курсову роботу у києві;
  • замовити дипломну роботу;
  • курсовий проект на замовлення;
  • замовити магістерську дисертацію;
  • замовити звіт по практиці;
  • написання курсових на замовлення