МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана» ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИИ МЕНЕДЖМЕНТ РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТЕМА 5. МЕНЕДЖМЕНТ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТА ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ КОРПОРАЦІЇ д.е.н., проф. Фролова Т.О. Київ – 2018

Робочий зошит з дисципліни МФМ. Тема 6. Вартість і оптимізація структури капіталу корпорації

Скачать все темы
Робочі зошити для вивчення дисципліни Міжнародний фінансовий менеджмент

5/5 - (9 votes)