Розв’язання задач з теоретичної механіки на замовлення

Замовити опір матеріалів рішення задач

Студенти, які вивчають курс теоретичної механіки, разом з іншими фізико-математичними дисциплінами, розширюють свій науковий світогляд і формують як майбутні фахівці у собі здатність до абстрактного мислення та підвищення загальної технічної культури.

Теоретична механіка є основою багатьох технічних дисциплін – механіки твердих деформованих тіл, рідин і газів, теорії пружності, теорії пластичності, гідромеханіки, аеромеханіки, газової динаміки, а також ряду наук для інженерної освіти прикладної механіки (опір матеріалів, теорія механізмів та машин, деталі машин, будівельна механіка, гідравліка), а також багатьох спеціальних інженерних дисциплін, присвячених вивченню теорії тракторів та автомобілів, розрахунковому курсу сільськогосподарських, будівельних та меліоративних машин, різних споруд.

Теоретична механіка сприяє розвитку у учнів навичок раціональних рішень інженерних завдань, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та конструюванням сільськогосподарських та меліоративних машин та обладнання.

Допомога студентам з теоретичної механіки

Наша компанія допомагає студентам машинобудівних, будівельних, транспортних, приладобудівних спеціальностей заочної форми навчання вирішувати завдання з теоретичної механіки (теормеху). Наші спеціалісти вміють вирішувати такі завдання:

 • Кінематіка. Предмет кінематики. Векторний спосіб завдання руху точки. Природний спосіб завдання руху точки. Поняття про абсолютно тверде тіло. Поступальний рух твердого тіла. Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Плоский рух твердого тіла та рух плоскої фігури у її площині. Рух твердого тіла навколо нерухомої точки чи сферичний рух. Загальний випадок руху твердого тіла. Абсолютний та відносний рух точки. Складне рух твердого тіла. Складовий рух точки.
 • Динаміка та елементи статики. Предмет динаміки та статики. Закони механіки Галілея-Ньютона. Завдання динаміки. Вільні прямолінійні коливання матеріальної точки. Відносний рух матеріальної точки. Механічна система. Маса системи. Диференціальні рівняння руху механічної системи. Кількість руху матеріальної точки та механічної системи. Момент кількості руху матеріальної точки щодо центру та осі. Кінетична енергія матеріальної точки та механічної системи. Концепція силове поле. Система зусиль. Аналітичні умови рівноваги довільної системи сил. Центр тяжкості твердого тіла та 5 його координати. Принцип Даламбер для матеріальної точки. Диференціальні рівняння поступального руху твердого тіла. Визначення динамічних реакцій підшипників під час обертання твердого тіла навколо нерухомої осі.
 • Зв’язки та їх рівняння. Принцип можливих переміщень. Узагальнені координати системи. Диференціальні рівняння руху механічної системи в узагальнених координатах чи рівняння Лагранжа другого роду. Принцип Гамільтона Остроградського. Поняття про стійкість рівноваги. Малі вільні коливання механічної системи з двома (або n) ступенями свободи та їх властивості, власні частоти та коефіцієнти форми.
 • Явище удару. Теорема про зміну кінетичного моменту механічної системи під час удару.

Всі наші фахівці мають відповідну математичну підготовку так як за всіма розділами курсу теоретичної механіки часто використовується векторна алгебра і авторам необхідно вміти обчислювати проекції векторів на координатні осі, знаходити геометрично (побудовою векторного трикутника або багатокутника) і аналітично (за проекціями на координатні осі) векторів, обчислювати скалярне та векторне твори двох векторів та знати властивості цих творів, а в кінематиці та динаміці – диференціювати вектори.

Потрібно також вміти вільно користуватися системою прямокутних декартових координат на площині та у просторі, знати, що таке поодинокі вектори (орти) цих осей і як виражаються складові вектора по координатних осях за допомогою ортів.

Тому студенту не завжди з першого разу дається цей предмет. Деякі студенти просто не можуть зрозуміти його і змушені звертатися до фахівців за допомогою. Якщо ви є такою людиною і не можете самостійно вирішити завдання у своїй практичній чи контрольній роботі, можете залишити заявку. Протягом дня до вас на пошту прийде відповідь і якщо вас влаштує ціна, то вносите передоплату та чекайте на готове вирішення завдань.

Купити готове вирішення задач з теоретичної механіки

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)  Студенти також шукають:

  теоретична механіка задачі рішення статика кутова швидкість задачі
  теоретична механіка збірник задач павловський решебник кінематика задачі з розв’язками
  практикум з теоретичної механіки павловський теоретична механіка решебник
  теоретична механіка підручник теоретична механіка павловський


  5/5 - (1 vote)
  0