Замовити курсову роботу “Харчові технології”

Виконуємо на замовлення курсові роботи з дисципліни «Технології хлібобулочних виробів» для університета харчових технологій (Київ НУХТ)

Головний обов’язок технолога – правильно організувати ведення техно-логічного процесу, впроваджувати новітні технології, уміти складати технологічні регламенти та технологічні інструкції на виробництво продукції, корегувати їх в умовах перероблення сировини зі зниженими технологічними властивостями з метою забезпечення одержання готових виробів, що за якістю відповідають нормативним документам.

 • разі потреби технолог повинен уміти проводити експерименти, аналізувати їх результати, формувати висновки, разом з іншими спеціалістами вирішувати питання використання відходів виробництва, захисту довкілля, знижен-ня собівартості продукції та підвищення її якості.

Метою виконання курсової роботи є зміцнення та поглиблення знань студентів з технології хлібопекарського виробництва та впровадження сучасних технологій приготування хліба.

Завданням курсової роботи є набуття студентами в результаті її виконання зазначених нижче знань, умінь, навичок.

Студент повинен знати:

 • вимоги до якості сировини для забезпечення якості готової продукції;
 • вимоги до якості готових виробів;
 • вимоги до показників, що характеризують хлібопекарські властивості борошна;
 • принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва продукції, технологічні режими і способи їх регулювання;
 • способи виробництва основного асортименту продукції галузі. Студент повинен уміти:
 • використовувати нормативну документацію на сировину, готову продукцію, харчові добавки, проводити інформаційний пошук у науковій літературі та інших джерелах науково-технічної інформації;
 • характеризувати хімічний склад і технологічні властивості сировини, технологічні процеси в технології галузі, їх вплив на якість продукції;
 • обирати параметри технологічного процесу залежно від якості сировини та виду продукції;
 • здійснювати технологічні розрахунки хлібопекарського виробництв. Студент повинен мати навички:
 • використання раціональних технологій для певних видів виробів, за-лежно від якості сировини;
 • виконання розрахунків виробничих рецептур, потреб у сировині та технологічного плану виробництва продукції галузі;
 • формулювати та обґрунтовувати пропозиції для вирішення практичних технологічних завдань;
 • графічного зображення принципової апаратурно-технологічної схеми виробництва продукції галузі;
 • розробляти та формулювати технологічні рекомендації тощо.
 • разі виконання роботи дослідницького характеру студент повинен уміти провести математичне опрацювання одержаних результатів, зробити висновки, використати їх у своїй практичні діяльності.

ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Для зміцнення та поглиблення знань студентів з технології хлібопекарського виробництва було сформульовано наступні тематики курсової роботи:

 1. Характеристика технологічних властивостей основної сировини, виходячи із заданих показників її якості, та обгрунтування технології виготовлення житнього або житньо-пшеничного хліба з неї.
 2. Порівняльна характеристика способів приготування тіста з житнього та суміші житнього і пшеничного борошна. Обґрунтування доцільності застосування обраного способу з борошна заданої якості.
 3. Характеристика технологічних властивостей основної сировини, виходячи із заданих показників її якості, та обгрунтування технології виготовлення пшеничних сортів хліба з цієї сировини.
 4. Порівняльна характеристика способів приготування тіста з пшеничного борошна. Обґрунтування доцільності застосування обраного способу з бо-рошна заданої якості.
 5. Характеристика технологічних властивостей основної сировини, виходячи із заданих показників її якості, та обгрунтування технології виготовлення булочних виробів з неї.
 6. Порівняльна характеристика способів приготування тіста для булочних виробів. Обґрунтування доцільності застосування обраного способу з борошна заданої якості.
 7. Характеристика технологічних властивостей основної сировини, виходячи із заданих показників її якості, та обгрунтування технології виготовлення здобних виробів з неї.
 8. Порівняльна характеристика способів приготування тіста для здобних виробів. Обґрунтування доцільності застосування обраного способу з борошна заданої якості.
 9. Характеристика технологічних властивостей основної сировини, виходячи із заданих показників її якості, та обгрунтування технології виготовлення дієтичних виробів з неї.
 10. Порівняльна характеристика способів приготування тіста для дієтичних виробів. Обґрунтування доцільності застосування обраного способу з борошна заданої якості.

Замовити опір матеріалів рішення задач

5/5 - (14 votes)