Допомога студентам з виконанням домашніх робот по туризму

Замовити опір матеріалів рішення задач

У нас ви можете:

 • Замовити контрольну роботу по туризму;
 • Купити розв’язання задач по туризму;
 • Заказати домашню роботу по туризму;
 • Написати дипломну роботу по туризму;
 • Вирішити тести по туризму
 • Отримати відповіді на екзаменаційні питання по туризму;
 • Зробити презентацію по туризму;
 • Виконати самостійну роботу по туризмуї;
 • Зробити курсову роботу по туризму;
 • Написати реферат по туризму;
 • Виконати лабораторну роботу по туризму.

Замовити індивідуальне завдання на теми:

Будова та функції білків, ферментів. Методи їх вивчення

 1. Індивідуальне завдання на тему: Автоматизовані системи бронювання та резервування (букінг та тікетинг);
 2. Індивідуальне завдання на тему: Вплив купівельних переваг на формування готельних послуг (з прикладу підприємств розміщення).
 3. Індивідуальне завдання на тему: Державна політика у сфері туризму.
 4. ІІндивідуальне завдання на тему: мідж (планування, формування, просування) готельного (ресторанного, туристичного) підприємства.
 5. Індивідуальне завдання на тему: Використання Інтернету для покращення системи обслуговування.
 6. Індивідуальне завдання на тему: Конкурентні інноваційні стратегії в організаціях соціально-культурного сервісу та туризму.
 7. Індивідуальне завдання на тему: Міжнародна система класифікації послуг та засобів розміщення.
 8. Індивідуальне завдання на тему: Напрямок розвитку туризму в республіці …
 9. Індивідуальне завдання на тему: Оподаткування туризму.
 10. Індивідуальне завдання на тему: Організація внутрішньофірмового управління для підприємства (з прикладу готелю, ресторану, турфірми).

Замовити практичні роботи на теми:

 1. Практична робота на тему: Організація обслуговування гостей у готельних (ресторанних) підприємствах та її вдосконалення.
 2. Практична робота на тему: Особливості та переваги екотуризму.
 3. Практична робота на тему: Оцінка перспектив розвитку соціального туризму на Україні.
 4. Практична робота на тему: Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні.
 5. Практична робота на тему: Правові засади туристського бізнесу. Законодавчі акти України.
 6. Практична робота на тему: Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 7. Практична робота на тему: Розвиток індустрії гостинності (регіоні на вибір) та можливості впровадження досвіду інших країн.
 8. Практична робота на тему: Розробка рекомендації щодо посилення конкурентної позиції туристського підприємства.
 9. Практична робота на тему: Розробка рекомендації щодо вдосконалення діяльності турагента (туроператора).
 10. Практична робота на тему: Роль та види освіти в туризмі. Стимулювання освіти.
 11. Практична робота на тему: Ринок конгрес-турів.
 12. Практична робота на тему: Удосконалення використання туристських ресурсів регіону (з прикладу конкретного територіально розташованого суб’єкта господарювання України).
 13. Практична робота на тему: Удосконалення рекламної діяльності підприємства (організації) та її впливом геть формування споживчого попиту.
 14. Практична робота на тему: Вдосконалення соціально-психологічного клімату на підприємстві соціально-культурного сервісу та туризму.
 15. Практична робота на тему: Середземноморський регіон туризму.
 16. Практична робота на тему: Управління службою безпеки на готельному підприємстві.
 17. Практична робота на тему: Чинники сталого розвитку туризму.
 18. Практична робота на тему: Ефективність реклами у готельному бізнесі.
 19. Практична робота на тему: Роль організаційної культури у діяльності працівників сфери обслуговування (з прикладу підприємств розміщення).
 20. Практична робота на тему: Системи забезпечення безпеки в індустрії гостинності та туризму та їх ефективність.

Купити презентації на теми:

 1. Презентація на тему: Аналіз використання аутсорсингу у промисловості гостинності.
 2. Презентація на тему: Бізнес-план готельного (ресторанного, туристичного) підприємства: поняття та основні етапи розробки.
 3. Презентація на тему: Державне регулювання туристської діяльності України.
 4. Презентація на тему: Зарубіжний досвід планування діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму та можливість його використання у вітчизняній практикі.
 5. Презентація на тему: Імідж України у міжнародному туризмі.
 6. Презентація на тему: Інтеграція України у світову індустрію гостинності та туризму.
 7. Презентація на тему: Інфраструктура галузі туризму.
 8. Презентація на тему: Використання мережі Інтернет для покращення системи обслуговування у готельному комплексі.
 9. Презентація на тему: Клубний відпочинок: проблеми та перспективи.
 10. Презентація на тему: Конкурентоспроможність послуг підприємств індустрії гостинності: поняття, чинники та моделі.
 11. Презентація на тему: Маркетинг у туризмі.
 12. Презентація на тему: Методи прогнозування показників діяльності підприємств промисловості гостинності та туризму.
 13. Презентація на тему: Оперативне планування та управління підприємством (підрозділом) громадського харчування у складі готельно-туристського комплексу.
 14. Презентація на тему: Організація та управління матеріальними ресурсами у готельному, ресторанному та туристичному бізнесі.
 15. Презентація на тему: Основні напрями розвитку вітчизняного туризму на Україні: історія, соціально-економічні аспекти.
 16. Презентація на тему: Оцінка впливу в’їзного туризму на соціально-економічний розвиток регіону (з прикладу конкретного територіально розташованого суб’єкта господарювання України).
 17. Презентація на тему: Перспективи та проблеми розвитку туризму в Україні.
 18. Презентація на тему: Проблеми та перспективи розвитку туризму на Україні
 19. Презентація на тему: Шляхи підвищення ефективності та якості управлінських рішень у фірмі соціально-культурного сервісу та туризму.
 20. Презентація на тему: Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму в Україні до 2022 року.
 21. Презентація на тему: Розробка внутрішньофірмових соціальних програм на підприємствах соціально-культурного сервісу та туризму.
 22. Презентація на тему: Розробка рекламного продукту підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 23. Презентація на тему: Рекреаційні ресурси України.
 24. Презентація на тему: Ризик-менеджмент як частина управління комерційною діяльністю підприємства готельного та ресторанного господарства.
 25. Презентація на тему: Роль окремих видів транспорту у перевезенні туристів у різних напрямах: моделювання, аналіз, пропозиції.
 26. Презентація на тему: Ринок морських та річкових круїзів.
 27. Презентація на тему: Сертифікація та Ліцензування в туризмі
 28. Презентація на тему: Удосконалення організації та технологій надання послуг харчування підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 29. Презентація на тему: Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві соціально-культурного сервісу та туризму
 30. Презентація на тему: Тенденції розвитку ринку готельних послуг (з прикладу регіонів України та розвинених країн).

Купити курсові роботи на теми:

 1. Курсова робота на тему: Туристський потенціал Києва.
 2. Курсова робота на тему: Управління персоналом у туризмі. Посадові обов’язки працівників. Кодифікатори України та ЄС.
 3. Курсова робота на тему: Фінансовий менеджмент як підсистема управління підприємством соціально-культурного сервісу та туризму.
 4. Курсова робота на тему: Екологічний туризм у регіоні …
 5. Курсова робота на тему: Ефективність використання матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів у готельному (ресторанному чи туристському) підприємстві.
 6. Курсова робота на тему: Аналіз та прогнозування у туристичному бізнесі.
 7. Курсова робота на тему: Аналіз та розвиток кадрового потенціалу організації.
 8. Курсова робота на тему: Взаємозв’язок туристичного бізнесу та мережі громадського харчування
 9. Курсова робота на тему: Державне регулювання туристської діяльності.
 10. Курсова робота на тему: Діагностика системи управління персоналом кризової організації соціально-культурного сервісу та туризму.
 11. Курсова робота на тему: Інновація у сфері екскурсійного туризму
 12. Курсова робота на тему: Використання зарубіжного досвіду застосування інформаційних технологій на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу та туризму в Україні.
 13. Курсова робота на тему: Використання логістики у промисловості гостинності.
 14. Курсова робота на тему: Якість туристичного обслуговування (готельного обслуговування).
 15. Курсова робота на тему: Крос-культурні особливості управління персоналом на підприємствах промисловості гостинності та туризму.
 16. Курсова робота на тему: Міжнародні декларації та угоди та їх роль у розвитку туризму.
 17. Курсова робота на тему: Нові технології та організаційні структури в організаціях соціально-культурного сервісу та туризму.
 18. Курсова робота на тему: Організація антикризового управління в організаціях соціально-культурного сервісу та туризму.
 19. Курсова робота на тему: Організація пізнавального туризму у найбільших культурних центрах світу – Київ, Париж, Лондон, Відень, Рим (або на вибір студента).
 20. Курсова робота на тему: Особливості роботи менеджера у туристичній фірмі
 21. Курсова робота на тему: Перспективи розвитку подієвого туризму у Києві
 22. Курсова робота на тему: Проблеми та перспективи малого підприємництва у сфері туризму: практика та особливості.
 23. Курсова робота на тему: Шляхи вдосконалення організації діяльності підприємств (організацій) соціально-культурного сервісу та туризму.
 24. Курсова робота на тему: Роль реклами та PR-компаній у туристичному бізнесі
 25. Курсова робота на тему: Сертифікація туристичних та готельних послуг.

Замовити контрольні роботи на теми:

 1. Контрольна робота на тему: Удосконалення маркетингової діяльності підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 2. Контрольна робота на тему: Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 3. Контрольна робота на тему: Створення та функціонування маркетингової служби на підприємстві соціально-культурного сервісу та туризму.
 4. Контрольна робота на тему: Порівняльний аналіз чинників ефективності різних типів готельних підприємств.
 5. Контрольна робота на тему: Транспортні послуги у туризмі. Системи їхньої класифікації.
 6. Контрольна робота на тему: Туристичні зони та центри Китаю.
 7. Контрольна робота на тему: Управління попитом у туризмі.
 8. Контрольна робота на тему: Управління якістю готельних послуг.
 9. Контрольна робота на тему: Економіко-математичні методи планування діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму.
 10. Контрольна робота на тему: Етнокультурний аспект у сфері туризму.
 11. Контрольна робота на тему: Етапи формування туристичного продукту. Туристські путівки та ваучери.
 12. Контрольна робота на тему: Аналіз та оцінка туристичного потенціалу України та розробка пропозицій щодо розвитку туристично-рекреаційних комплексів у найбільш перспективних туристичних кластерах.
 13. Контрольна робота на тему: Внутрішній туризм України.
 14. Контрольна робота на тему: Інновації у розвитку туризму.
 15. Контрольна робота на тему: Джерела інноваційних можливостей у сфері соціально-культурного сервісу (з прикладу підприємств розміщення).
 16. Контрольна робота на тему: Ліцензування туристичної діяльності. Ліцензування готелів. Ідентифікація туристичних послуг та послуг готелів.
 17. Контрольна робота на тему: Моніторинг та оптимізація фінансово-економічних процесів на підприємствах індустрії гостинності та туризму.
 18. Контрольна робота на тему: Оптимізація процесу прийому та сервісу в готелях.
 19. Контрольна робота на тему: Організація розробки «бізнес-плану» в організаціях соціально-культурного сервісу та туризму.
 20. Контрольна робота на тему: Особливості управління персоналом на малих підприємствах промисловості гостинності та туризму.

Замовити написання реферату на теми:

 1. Реферат на тему: Паломництво та туризм у релігійних цілях.
 2. Реферат на тему: Позитивні та негативні сторони екстремального туризму
 3. Реферат на тему: Правові засади захисту інтересів споживачів-туристів.
 4. Реферат на тему: Проблеми та можливості розвитку індустрії туризму за допомогою СОТ
 5. Реферат на тему: Процеси глобалізації у світовій індустрії гостинності та туризму.
 6. Реферат на тему: Шляхи вирішення конфліктів у туристичній діяльності. Міжнародний досвід.
 7. Реферат на тему: Розвиток малих форм підприємництва промисловості гостинності: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 8. Реферат на тему: Рекреаційний потенціал та перспективи розвитку туризму в …
 9. Реферат на тему: Роль виставок-ярмарків у туризмі, туристичні біржі.
 10. Реферат на тему: Ринок гірськолижного туризму.
 11. Реферат на тему: Події туризму.
 12. Реферат на тему: Удосконалення організації комплексних перевезень для підприємства соціально-культурного сервісу та туризму.
 13. Реферат на тему: Перспективи розвитку туризму в Україні.
 14. Реферат на тему: Особливості розвитку туризму в Україні.
 15. Реферат на тему: Соціальний туризм. Відпускні чеки.
 16. Реферат на тему: Статистика відвідувань Індії … року
 17. Реферат на тему: Транспортне забезпечення туризму: досвід, проблеми, перспективи.
 18. Реферат на тему: Управління трудовою мотивацією працівників готелю.
 19. Реферат на тему: Фінансовий план готелю та методика його розробки.
 20. Реферат на тему: Екскурсознавство. Методи розробки та технологія проведення екскурсій.

Замовити виконання самостійної роботи на теми:

 1. Самостійна робота на тему: Аналіз проблем та перспектив розвитку туристсько-ресурсного потенціалу гірничо-передгірної частини.
 2. Самостійна робота на тему: Внутрішньофірмові інформаційні системи.
 3. Самостійна робота на тему: Питання інвестиційної політики у туризмі.
 4. Самостійна робота на тему: Питання страхування у туризмі.
 5. Самостійна робота на тему: В’їзний туризм та методи його стимулювання.
 6. Самостійна робота на тему: Зарубіжний досвід застосування інформаційних технологій на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу та туризму та можливості його використання в Україні.
 7. Самостійна робота на тему: Корпоративна культура готельно-туристичного комплексу: проблеми та рекомендації (на прикладі готелю).
 8. Самостійна робота на тему: Менеджмент гостинності.
 9. Самостійна робота на тему: Місце туризму економіки країни.
 10. Самостійна робота на тему: Визначення ефективності реклами у сфері соціально-культурного сервісу (з прикладу…).
 11. Самостійна робота на тему: Організація економічного аналізу на підприємствах соціально-культурного сервісу та туризму.
 12. Самостійна робота на тему: Особливості управлінської діяльності у туристичному підприємстві.
 13. Самостійна робота на тему: Перспективи розвитку туризму для дітей та підлітків.
 14. Самостійна робота на тему: Природна та культурна спадщина, як туристські ресурси.
 15. Самостійна робота на тему: Проблеми прогнозування розвитку готельного фону (з прикладу…).
 16. Самостійна робота на тему: Психологічні аспекти спілкування з клієнтами у туристичному бізнесі.
 17. Самостійна робота на тему: Розвиток паломницького та релігійного туризму в Україні.
 18. Самостійна робота на тему: Розробка та управління інвестиційним проектом щодо просування туристичних послуг з урахуванням напрямків маркетингу.
 19. Самостійна робота на тему: Розробка рекомендацій використання історико-культурного потенціалу регіону як чинника розвитку туризму (з прикладу конкретного територіально розташованого суб’єкта господарювання України, розвинених країн).
 20. Самостійна робота на тему: Роль і частка готельного бізнесу у системі туристичного бізнесу.
 21. Самостійна робота на тему: Сертифікація, її роль у підвищенні якості соціально-культурних та туристичних послуг та їх розвитку на міжнародному, регіональному та національному рівнях – на прикладі регіонів України.
 22. Самостійна робота на тему: Вдосконалення організації служби харчування у готелях.
 23. Самостійна робота на тему: Удосконалення фінансового обслуговування споживачів із метою підвищення якості турпослуг.
 24. Самостійна робота на тему: Соціально-економічні та психологічні фактори адаптації менеджерів до нових умов господарювання.
 25. Самостійна робота на тему: Стратегічне планування у контексті організаційного розвитку підприємств соціально-культурного сервісу та туризму.
 26. Самостійна робота на тему: Страхування у сфері соціально-культурного сервісу та туризму.
 27. Самостійна робота на тему: Територіальні аспекти туристичного ринку.
 28. Самостійна робота на тему: Рівень комфорту як комплексний критерій систем класифікацій готелів з прикладу підприємств розміщення регіону: досвід, практика, рекомендації.
 29. Самостійна робота на тему: Екологічний менеджмент у туризмі.
 30. Самостійна робота на тему: Функціонування та розвиток лікувально-оздоровчого туризму у Україні.

Замовити домашню роботу по туризму ви можете з будь-якого міста України:

Київ Ровеньки Сніжне Чортків
Харків Умань Жовті Води Новий Розділ
Одеса Мукачево Світловодськ Сарни
Дніпро Червоноград Шепетівка Красилів
Донецьк Олександрія Ромни Золотоноша
Запоріжжя Єнакієве Буча Хмільник
Львів Бердичів Орджонікідзе Кіровське
Кривий Ріг Шостка Кузнецовськ Виноградів
Миколаїв Артемівськ Миргород Бахчисарай
Маріуполь Ялта Коростишів Вишгород
Луганськ Костянтинівка Южноукраїнськ Малін
Севастополь Іллічівськ Васильків Красноперекопськ
Вінниця Краснодон Ірпінь Лебедін
Макіївка Ізмаїл Володимир-Волинський Перевальськ
Сімферополь Ніжин Первомайськ Гайсін
Херсон Лозова Джанкой Канів
Полтава Новомосковськ Дубно Генічеськ
Чернігів Нова Каховка Каховка Славутич
Черкаси Ковель Борислав Волочиськ
Суми Феодосія Боярка Цюрупинськ
Житомир Сміливо Нетішин Саки
Хмельницький Калуш Вознесенськ Дебальцеве
Чернівці Первомайськ Чугуїв Мерефа
Горлівка Коростень Знаменита Козятин
Рівне Свердловськ Жмеринка Кролевець
Дніпродзержинськ Червоноармійськ Ясинувата Берегове
Кіровоград Коломия Самбір Молодогвардійськ
Івано-Франківськ Бориспіль Новопсков Золочів
Кременчук Стрий Старокостянтинів Люботин
Тернопіль Рубіжне Глухів Селидове
Луцьк Дружківка Авдіївка Знам’янка
Біла Церква Прилуки Дзержинськ Вільногірськ
Краматорськ Харцизьк Обухів Броди
Мелітополь Нововолинськ Токмак Яготин
Керч Білгород-Дністровський Першотравневий Докучаєвськ
Сєверодонецьк Новоград-Волинський Балаклія Тростянець
Червоний луч Торез Могилів-Подільський Волноваха
Нікополь Антрацит Південне Ладижин
Бердянськ Брянка Хуст Яремче
Слов’янськ Енергодар Синельникове Красноград
Ужгород Комсомольськ Куп’янськ Червоний Лиман
Алчевськ Родзинки Добропілля Скадовськ
Павлоград Фастів Костопіль Гадяч
Євпаторія Вишневе Здолбунів Попасна
Лисичанськ Димитрів Переяслав-Хмельницький Армянськ
Кам’янець-Подільський Шахтарськ Трускавець Полонене
Бровари Охтирка Алушта Кременець
Дрогобич Марганець Первомайськ Болехів
Стаханов Котовськ Жашків Сокаль
Конотоп Лубни Тернівка Суходільськ

Як купити домашню роботу, розв’язати задачі для студента по туризму?

Щоб вирішити задачі або купити курсову роботу, лабораторну роботу, практичну вам потрібно скинути нам вашу самостійну роботу на пошту. А ще найкраще заповнити форму замовлення на сайті. Тоді буде відповідь швидше.Замовити опір матеріалів рішення задач


Rate this post