Допомога учням по алгебрі

⭐ виконуємо задачі та вправи на означення правильного і неправильного дробів; назви розрядів десяткових знаків у запису десяткового дробу;
вирішуємо задачі на означення відсотка, відношення і пропорції, основну властивість пропорції;
⭐ виконуємо задачі та вправи на правила додавання, віднімання і множення одночленів і многочленів;
формули скороченого множення;
розв’язуємо задачі та вправи на правила виконання дій над степенями з цілим показником; правило ділення степенів з цілим показником; основну властивість дробу;
⭐ виконуємо задачі та вправи на теми означення функції, області визначення і області значень функції; способи задання функції; графіка функції; основні елементарні функції;
вирішуємо задачі та вправи по темі означення квадратного рівняння з використанням формул дискримінанта та коренів квадратного рівняння;
⭐ допоможемо розв’язати задачі та вправи на арифметичні і геометричні прогресії; задачі на округлення чисел з виконанням арифметичних дій з наближеними значеннями, пишемо відповіді до прикладної задачі;
розв’язуємо задачі по теореми синусів і косинусів та наслідки з них; задачі на алгоритми з розв’язуванням довільних трикутників; домашні завдання на тему правильного многокутника, а також з використанням формул суми внутрішніх кутів многокутника;
⭐виконуємо задачі та вправи з формулами для площ прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції, круга.

Для замовлення домашньої роботи та інших завдань – заповніть цю форму

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія

  Вкажіть номер телефону в міжнародному форматі (обов'язково)

  Вкажіть назву вищого навчального закладу (обов'язково)

  Введіть тип студентської роботи

  Вкажіть процент унікальності:

  Термін здачі роботи (не приймаємо замовлення з терміном 1-5 днів)
  Rate this post